Salti al enhavo

Ĉiu aktivado

Tiu fluo aŭtomate ĝisdatiĝas     

 1. Hieraŭ
 2. Anĝelokr

  La nova lernejo

  Saluton! Dankon pro tiu rakonto. Estis vere bela. Fakte mi sentas min feliĉa car mi povis kompreni la tutan tekston.
 3. Pasinta semajno
 4. Rico

  Kun vi iros mi

  Belega kanto de fama tenoro (en la originala Itala versio), eĉ pli bela en Esperanto!
 5. JabieroKubo

  Goma

  Tre belaj fotoj kaj organizita movado! Mi gratulas la tutan teamon pro la sukcesoj pri kio mi ŝatus plu legi saluton al ĉiuj!!!!
 6. JabieroKubo

  Uvira

  Bonege ke nia afero progresas en Uvira pri kio mi jam aŭdis kaj legis plurfoje. Gratulon al vi ĉiuj kaj kuraĝon.
 7. ... kiel brazilanino... akĉento / prononco / elparolo.
 8. ... ni aŭskultis retan prelegon... Ne forgesu la akuzativon!
 9. scivolemo

  Uvira

  Bonan ŝancon al via klopodo! La antaŭenigo de nia lingvo en D R Kongo estas tre impona!
 10. scivolemo

  Goma

  Estas vere bona afero! Antaŭenigo de la internacia lingvo nepras en Afriko. Mi kontentas vidi tiom da junaj gelernantoj.
 11. Neniu Baratano vizitis la eventon ĉi-foje. Sed ni havis reta prelego de D-ro Giridhar Rao.
 12. scivolemo

  Vojaĝo kun Katrina

  Ĝia reteversio ( PDF-o ) estas disponebla en Fejsbuko (Facebook)
 13. Ŝi parolas E-on nun kiel Brazilino kun forta influo de la portugala stilo kaj akzento
 14. Rico

  Karlo

  Karlo, Facila legolibro. Edmond Privat. Sanpaŭlo: Esprima.com.br, 2018. 277 paĝoj, 7 cm. Prezo 6.90 €. La romaneton Karlo verkis fama Esperantisto Edmond Privat (1889-1962). Brazila eldonisto Esprima reeldonis ĝin kiel libreton en 2018. Ĝi estas la kvara titolo de la kolekto Nia Juvelaro. La subtitolo Facila legolibro ja donas al ni ideon pri la taŭgeco de tiu libro por komencantoj kaj progresantoj. Privat aperigis la libron jam en 1909 post peto de la eldonisto, ke li verku ‘facilan legolibron por la lernantoj de kursoj aŭ por komencintoj kiuj ĵus finis sian lernadon laŭ lernolibro’. Tiun peton de la eldonistoj Privat plenumis prezentante dudek ĉapitrojn. La tekstoj de la ĉapitroj formas la rakonton de la vivo de Karlo, de la infan-aĝo ĝis lia edziĝo. Se vi serĉas draman konflikton aŭ danĝerajn aventurojn, ne legu tiun ĉi libron. La rakonto havas dolĉan, ŝerceman kaj senteman simplecon. Ĝi finiĝas per bela edziĝo-vojaĝo de Karlo kun lia juna edzino Alico. Karlo celas nur esti facila legolibro por la lernantoj de Esperanto. Tiun celon ĝi plene trafas per la uzo de bonega, simpla, eleganta kaj klasika Esperanto. Oni povas profiti tiun libron kaj kiel legolibron kaj kiel lernolibron, precipe per la uzo de la demandaro ĉe la fino de ĉiu ĉapitro, kiu rilatas al la detaloj de la ĉapitro mem. Legu, relegu, ridetu kaj lernu. En 2002 aperis ankaŭ japana eldono de Karlo, kun ĉeflanka traduko en la japana kaj komentaro japanlingva. Tradukis ĝin Itabasi Tutomu, Koyama Takesi kaj Yamazaki Masaru. Ĉe la libroservo de UEA estas aĉeteblaj pluraj eldonoj de la libro: Esperanta (2017), Esperanta (2018) kaj Esperanta/japana (2002).
 15. Anna

  Amo kaj malamo

  Amo kaj malamo. Julian Modest. Antverpeno: Libera, 2019. 111 paĝoj, 21 cm. ISBN 9780244756901. Prezo 8,40 €. Amo kaj malamo estas nova romano de la bulgara Esperanto-verkisto Julian Modest. Jen kelkaj informoj pri la enhavo: Plamen Filov estas riĉulo, kies familio loĝas en la plej eleganta kvartalo de apud-mara urbo Burgo. Okaze de sia kvardekjariĝo li organizas grandan feston, invitante multajn gastojn. Meznokte, kiam la gastoj foriras, Plamen Filov trovas en la korto de la domo minacan anoniman leteron. Post semajno iu murdas lin. Komisaro Kalojan Safirov, kiun la legantoj jam konas el la romano Serenaj matenoj de la sama verkisto, komencas esplori kaj serĉi la murdiston. Amo kaj malamo estas por ĉiuj, kiuj deziras pasigi agrablajn horojn, ĝuante la bonegan Esperantan stilon de Julian Modest kaj perfektigi siajn lingvokonojn. Vi povas legi rakonton de la sama verkisto ĉi tie. La libro estas aĉetebla ĉe la libroservo de UEA.
 16. Anna

  La nova lernejo

  En suna aprila mateno Kalojan veturigis sian aŭton malrapide al urbo Burgo. Granda ŝildo informis, ke post dek kilometroj oni riparas la vojon kaj la aŭtoj devas deflankiĝi laŭ alia vojo. Kalojan direktis la aŭton laŭ la indikita vojo kaj alia ŝildo signis la nomon de la vilaĝo al kiu li proksimiĝis: Ora Valo. Neniam Kalojan estis en tiu ĉi vilaĝo. Li decidis halti, trarigardi ĝin kaj trinki kafon. Kalojan parkis la aŭton sur la granda vilaĝa placo, kie staris la konstruaĵoj de la vilaĝdomo, de la biblioteko kaj de la lernejo. La vilaĝdomo kaj la biblioteko estis malnovaj, sed la lernejo – tute nova, bela kun grandaj fenestroj. Kalojan ĉirkaŭrigardis. Neniuj homoj estis videblaj, nur en la eta parko, antaŭ la lernejo, sidis maljunulo. Kalojan proksimiĝis al li. – Bonan matenon – salutis li. – Bonan matenon – respondis la maljunulo. – Ĉu ĉi tie estas kafejo? – Jes – diris la viro kaj montris al la vilaĝdomo. – Tie, malantaŭ la vilaĝdomo, sed ankoraŭ estas frue kaj la kafejo estas fermita. – Dankon – diris Kalojan – mi atendos, ĝis oni malfermos ĝin – kaj li sidis sur la benkon apud la maljunulo. – Oni vidas, ke la vilaĝo estas granda – ekparolis Kalojan – belan nomon ĝi havas – Ora Valo. – Jes – diris la viro – ĉi tie estis or-minejo, tial la nomo de la vilaĝo estas Ora Valo. – La lernejo estas tute nova, eble antaŭnelonge oni konstruis ĝin – supozis Kalojan. – Jes – respondis la viro. – Sendube la vilaĝo estas riĉa por konstrui tiun ĉi belan lernejon. – La lernejo estas donaco – klarigis la maljunulo. – Ĉu donaco! – ne kredis Kalojan. – Mirinde! Kiu faris tian grandan donacon? – La nomo de la donacinto estas Zlatan Draginov. Lia patro estis la plej riĉa homo en la vilaĝo. Li posedis la or-minejon, havis grandegan bienon, muelejon, fabrikon pri sunflora oleo, vinfabrikon. Kiam li mortis, Zlatan Draginov heredis ĉion kaj nenion li donis al sia frato. Lia frato Filip restis sen havaĵo kaj forlasis la vilaĝon. Zlatan Draginov, kiel lia patro, iĝis la plej riĉa en Ora Valo. Tamen la sorto punis lin pro liaj avideco kaj krueleco. Zlatan blindiĝis. Post jaroj certe la konscienco komencis turmenti lin. Kaj li diris al si mem: mi estas riĉa, sed mi ne vidas miajn bienon, muelejon, fabrikojn, monon, nek la sunon, nek la ĉielon. Kaj li decidis doni monon por la konstruado de la lernejo. En la vilaĝo estis lernejo, sed malnova kaj malgranda. La infanoj estas multaj, necesis nova granda lernejo. Oni detruis la malnovan lernejon kaj sur ĝia loko konstruis la novan lernejon per la mono de Zlatan Draginov. – Vere bela lernejo – diris Kalojan. – Jes. – Verŝajne oni jam malfermis la kafejon. Ĝis revido – diris Kalojan. – Ĝis revido – respondis la viro. Kalojan ekstaris de la benko, alrigardis la maljunulon kaj restis surprizita. Nun li vidis, ke la maljunulo estas blinda. Julian Modest
 17. Pli frue
 18. Nickson Kasolene

  Goma

  Elkorajn salutojn al vi Kara Serge, Mi sxatas vian komenton. kaj mi esperas ke ni renkontugxu en Bujumburo al Goma. Bonfarton al vi. Fratamike, Via, Nickson !
 19. Serge Rusaki

  Goma

  Dankon al vi kara NIKSON pro la verkado de ĉi tiu riĉa artikolo, mi ŝatus partopreni la defendad-ceremonio de tiuJ junaj kaj brilaj geesperantistoj, sed mi ne sukcesos pro multaj malhelpoj, tamen en mia koro vi ankoraŭ estas. Espereble ni renkontiĝos en Goma aŭ en BURUNDO dum ĉi jara Afrikana Esperanto Kongreso!
 20. Nickson Kasolene

  Goma

  Elkorajn dankemojn al vi Kara Jean-Claude Roy! Vi pravas, paco estas nia elekto.
 21. Jean-Claude Roy

  Goma

  Gratulojn! Kuraĝon kaj sukceson mi deziras! Ni ĉiuj kune elektu pacon ;-)
 22. Nickson Kasolene

  Goma

  Goma estas granda urbo kiu troviĝas en la orienta parto de D R Kongo, en Provinco Norda Kivuo. De multaj jaroj Esperantaj kursoj okazas, organizataj de Goma Esperanto-Klubo (GEK), kiu estas sekcio de Solidareca Bonvolo (SBV). Esperanto estas instruata al gelernantoj tri-foje ĉiu-semajne, en mardo, ĵaŭdo kaj dimanĉo. Ĉe GEK, kursoj de Esperanto estas organizataj en tri niveloj: la infana nivelo, la baza nivelo, la meza nivelo, kaj baldaŭ la progresiga nivelo. La kursoj okazas en la klasĉambroj de la mezgrada lernejo Rutoboko dum tri horoj posttagmeze, kaj pli ol ses geinstruistoj volonte instruas. Kelkfoje, SBV helpe de kara Alphonse Waseka, ĝia prezidanto, okazigas aranĝojn, per kiuj junaj esperantistoj ĝuas tre bonajn kaj neforgeseblajn momentojn. Ĉi-foje, GEK organizas la unuan Publikan Defendadon de Esperanto, kiu okazos dimanĉon la 19-an de majo 2019. Tiu evento okazos post serioza serio de Esperantaj kursoj kaj la ekzamenoj organizataj de GEK mem. Dek kvar gelernantoj el la baza nivelo ekzameniĝos, kaj post la ekzameno ili ricevos siajn atestilojn, kiuj atestos ilian ĉeeston en la baza nivelo. Por pli da informoj, kontaktu GEK aparte ĉe: gomaesperantoklubo@gmail.com, kaj SVB ĝenerale ĉe: https://www.bonvolo.net/.
 23. Interesa informo. Kaj kion diri? PROSPERON!
 24. Anna

  Uvira

  Uvira, urbo apud Tanganjika Lago oriente de DR Kongo, nuntempe iĝas grava Esperanto-urbo aŭ agadkampo. Multaj enloĝantoj trovas intereson lerni Esperanton kun la juna Esperanta bravulo Espoir Ngoma... Infanoj, gejunuloj kaj plenkreskuloj kuraĝas soife lerni Esperanton kun Espoir. Instrui Esperanton estas facile se oni ŝatas la movadon Esperantan.
 25. Riĉa programo, urba akcepto, nacia vespero, internacia vespero, ekskursoj… la 9-a Azia-Oceania Kongreso estis kiel malgranda Universala Kongreso. Ĝi okazis de la 25-a ĝis la 28-a de aprilo 2019 en ĉarma mar-urbo Danang en Vjetnamio. Aliĝis 281 personoj el 22 landoj: Aŭstralio, Barato, Brazilo, Ĉinio, Filipinoj, Hispanio, Hungario, Indonezio, Israelo, Japanio, Kongo, Koreio, Mongolio, Nepalo, Pollando, Rusio, Singapuro, Tajlando, Turkio, Usono, Uzbekio kaj Vjetnamio. Krom la urba akcepto estis ankaŭ akcepto kun luksa bankedo de Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj. En solena inaŭguro, VUAO transdonis medalojn al pluraj elstaraj esperantistoj, kiuj multe kontribuis al la Esperanto-movado en Vjetnamio. Inter ili estis s-ro Lee Jungkee, estrarano de Universala Esperanto-Asocio. Memore al tiu grava internacia evento en Danang, oni plantis kvin arbojn en la parko “Junularo” (Thanh Nien). La kvin verdaj arboj signifas la kvin kontinentojn. Por bonvenigi la kongreson, Vjetnama Esperanto-Asocio eldonis kvar librojn: Vjetnama Antologio (en Esperanto). Proverbaro en kvar lingvoj: la vjetnama, angla, Esperanta kaj franca. Vivo de Zamenhof (en Esperanto de Edmond Privat kun vjetnama traduko de s-ino Nguyen Thi Ngoc Lan). Nia mirinda vojaĝo (en Esperanto de s-ro Hori Yasuo kun vjetnama traduko de s-ro Tran Quan Ngoc). Informoj pri la kongreso estis dissenditaj de ĉirkaŭ 40 gazetaraj agentejoj kaj televidoj. Kiel sekvo de la kongreso estis revivigo de la iama Esperanto-asocio en Danang kun planoj por estonta agado, kaj japana esperantisto s-ro Usui Hiroyuki anoncis sian deziron resti en la urbo por instrui Esperanton kaj la japanan lingvon. Nguyễn Thị Phương Mai
 26. JabieroKubo

  Javier

  Tutcerte post malkovro de ueafacila mi fariĝas defendanto/apoganto ĉar ĝi plivastigas la ideon de simpla Esperanto por komencantoj, kio antaŭe ĉe kontakto estis limigita sed nun tute alirebla al kiu ajn certe mi kundividas la celon de tiu ĉi retejo!
 27. Rico

  Javier

  Bonege Javier, estas plezure kaj kuraĝige konstati ke la homoj ŝatas 'uea.facila' kaj la multajn aferojn, kiujn oni povas fari per ĝi por pliboniĝi en Esperanto. Dankon ankaŭ pro via 'promeso' uzi la retejon por helpi viajn gelernantojn.
 1. Ŝarĝi pli da aktivado
×
×
 • Aldoni novan...

Gravaj informoj

Por bone funkcii, uea.facila uzas kuketojn. Legu nian Privatecan politikon por ekscii kiel ni uzas viajn informojn kaj la Uzkondiĉojn por esti uzanto de la retejo.