Salti al enhavo
Mallongaj raportoj pri lokaj renkontiĝoj kaj okazaĵoj

Via artikolo ne tuj aperos. Ni faros nian eblon por aperigi ĉiujn ricevitajn informojn ene de 24 horoj.


Okazis hodiaŭ ( la 17-an de aŭgusto 2019 ) nia BERo en Bengaluro. Renkontiĝis 5 Esperantistoj ĉie tie en la Parko Cubbon. Ni praktike partoprenis tiu-maniere en la tut-monda evento Paralela Universo.
Venis la prezidanto de nia Federacio Esperanto de Barato ( D-ro Ranga) kaj unu nova studento  de D-ro Giridhar Rao ( Ankit ).
Ni babilis kune dum ĉirkaŭ 2 horoj pri diversaj temoj.

Scivolemo (Nikhil), s-ino Snehaja (snehaĝa), Ankit, Ranga, kaj Giridhar Rao (sidanta).
 
 


La Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) estis ĉe Universitato William Peace en Raleigh, Nord-Karolino, de la 30-a de junio ĝis la 7-a de julio, 2019. Ĉi-jare estis la 50-a datreveno de NASK, kaj cent esperantistoj venis por festi la okazon.
NASK proponis kvin malsamajn kursojn por post-bazaj, meznivelaj, kaj altnivelaj lernantoj. Temoj de la kursoj estis gramatiko, literaturo, kaj scenaj artoj. Estis multaj eventoj kaj sociaj okazoj por partoprenantoj dum la vesperoj, ekzemple:
·      Kiel kroĉeti kaj fari fadenfigurojn

·      Talentplena spektaklo kaj koncerto
·      Prezento pri Montrealo (gastiganto de la Universala Kongreso en 2020)
·      Ludoj (Karceroj kaj drakoj, Kartoj kontraŭ esperantistoj, ktp)
·      Prezento de membroj de la familio Zamenhof.
Pli ol nura serio de lecionoj pri Esperanto, ĉi tiu programo estis festo de la fenomeno “esti esperantisto”.  Partoprenantoj venis el diversaj lokoj en Usono, Kanado, kaj Eŭropo. Kaj ili estis el diversaj viv-periodoj kaj laboroj:  studentoj, emeritoj, verkistoj, muzikistoj, artistoj, kaj multaj profesiuloj. Ĉiu helpis krei tiun belan aferon, kiun ni nomas “Esperantujo”.
Myrtis Smith
 


Goma estas granda urbo kiu troviĝas en la orienta parto de D R Kongo, en Provinco Norda Kivuo. De multaj jaroj Esperantaj kursoj okazas, organizataj de Goma Esperanto-Klubo (GEK), kiu estas sekcio de Solidareca Bonvolo (SBV). Esperanto estas instruata al gelernantoj tri-foje ĉiu-semajne, en mardo, ĵaŭdo kaj dimanĉo.
Ĉe GEK, kursoj de Esperanto estas organizataj en tri niveloj: la infana nivelo, la baza nivelo, la meza nivelo, kaj baldaŭ la progresiga nivelo. La kursoj okazas en la klasĉambroj de la mezgrada lernejo Rutoboko dum tri horoj posttagmeze, kaj pli ol ses geinstruistoj volonte instruas. 

Kelkfoje, SBV helpe de kara Alphonse Waseka, ĝia prezidanto, okazigas aranĝojn, per kiuj junaj esperantistoj ĝuas tre bonajn kaj neforgeseblajn momentojn.
Ĉi-foje, GEK organizas la unuan Publikan Defendadon de Esperanto, kiu okazos dimanĉon la 19-an de majo 2019. Tiu evento okazos post serioza serio de Esperantaj kursoj kaj la ekzamenoj organizataj de GEK mem. Dek kvar gelernantoj el la baza nivelo ekzameniĝos, kaj post la ekzameno ili ricevos siajn atestilojn, kiuj atestos ilian ĉeeston en la baza nivelo.

Por pli da informoj, kontaktu GEK aparte ĉe: gomaesperantoklubo@gmail.com, kaj SVB ĝenerale ĉe: https://www.bonvolo.net/.


Uvira, urbo apud Tanganjika Lago oriente de DR Kongo, nuntempe iĝas grava Esperanto-urbo aŭ agadkampo.

Multaj enloĝantoj trovas intereson lerni Esperanton kun la juna Esperanta bravulo Espoir Ngoma... Infanoj, gejunuloj kaj plenkreskuloj kuraĝas soife lerni Esperanton kun Espoir. 
Instrui Esperanton estas facile se oni ŝatas la movadon Esperantan.


 


Okazas en Puneo (en gubernio Maharaŝtro de Barato) Esperanto-kurso por komencantoj plurfoje dum la jaro. Temas pri dek-leciona enkonduka kurso. La lecionoj okazas ĉe la organizaĵo kiu nomiĝas “Raah – Literacy & Cultural Centre”. La kurso estas senpaga. La kurso daŭras iom pli ol unu horon semajne dum dek semajnoj kaj ofte okazas dimanĉe.   S-ro Nischad Salam, s-ro S S Pal kaj s-ro Naga Siva prezentas Esperanton al la studentoj, uzante la libron verkitan de d-ro Ranganayakulu. La instruistoj instruas per lecionoj el tiu ĉi libro, kaj ripetas mallongajn frazojn por ke la studentoj povu facile kompreni kaj paroli. S-ro Nischad havas bonan gvidan sperton kaj facile finas unu lecionon ĉiufoje kaj ĉiuj komprenas. S-ro S S Pal gvidas kaj subtenas ilin instruante nuancojn de la lingvo.


La antikva urbo Samarkando (Uzbekio) iam estis “koro” de la Granda Silka Vojo. Samarkando aĝas pli ol 2760 jarojn.
Dum la tuta marto Samarkando gastigas Internaciajn Leter-tagojn Assalom, Navro'z-2019! – "Saluton, Naŭruzo 2019!". Jam tradicie tiun ĉi ekstermovadan eventon organizis aktivuloj de loka Esperanto-rondeto.
Naŭruzo ('Nova tago') estas popola simbolo de vekiĝanta naturo, printempo, bono, paco kaj nova vivo. Ĝi estas la orienta Novjaro kaj ĉiam okazas la 21-an de marto. Ĝi estas unu el la plej belaj kaj ŝatataj festoj en Uzbekio kaj en pluraj aliaj landoj.
La projekton de samarkandaj esperantistoj partoprenis homoj (ankaŭ neesperantistoj!) loĝantaj en la plej diversaj partoj de la terglobo. Alvenis multaj leteroj, salutmesaĝoj, telegramoj, fotoj, artaĵoj, eĉ poemoj… 
La evento plene sukcesis. Pluraj kontribuaĵoj estis publikigitaj en la urbaj, regionaj kaj tutlandaj nacilingvaj periodaĵoj.
Se ankaŭ vi volas partopreni en niaj letertagaj projektoj, kontaktu nin rete. Bonvenon!
Anatolij Ionesov
 


En Bengaluro (Barato / Hinda Unio) okazas de kelkaj jaroj monata Bengalura Esperanto-Renkontiĝo. Kunvenas ofte almenaŭ du esperantistoj en fama publika ĝardeno (La Parko Cubbon) en iu sabato de ĉiu monato. Sed kelkfoje la tago de la kunveno ŝanĝiĝas. Se vi estas en Bengaluro kaj se vi deziras ĉeesti en unu el niaj BERoj, bonvolu kontakti min.
Renkontiĝas ankaŭ Esperanto-klubo (aŭ kursaro) por studentoj de la universitato Azim Premji, gvidata de doktoro Giridhar Rao, kiu instruas tie. La foto montras lin (dekstre) kun Scivolemo (antaŭe), sveda vizitanto Leif Nordenstorm, kaj (maldekstre) loka esperantisto Hari Rao.


Chaumont estas malgranda urbo en la orienta parto de Francujo. En alta mezlernejo de Chaumont okazas ekde 2015 kursoj de Esperanto al lernantoj. Ili aĝas inter 14 kaj 18. Ĉi-jare la lernantoj komunikas kun samaĝuloj el aliaj landoj : Ĉinujo, Hispanujo, Irano, Kazaĥujo, Rusujo, Vjetnamujo. La lernantoj registras mallongajn videojn kaj sendas ilin al la aliaj landoj. Post unu semajno la Esperanto-lernantoj el tiuj landoj ankaŭ sendas videojn.
Pli da informoj : https://twitter.com/EsperantoLCDG


La antaŭ-kolegiaj gestudentoj de la Aviada Fako de la Art-kolegio de Kunming lernas Esperanton. Kunming estas urbo en la ĉina provinco Yunnan. Eble pli ol 300 gestudentoj lernos la lingvon dum ĉi tiu semestro. Ili multe ŝatas interŝanĝi videojn kun samaĝuloj el malsamaj landoj. 

 

 
 
 
 
 
 


Antaŭtagmeze de la 3a de marto, Guangdong-a Esperanto-Asocio (GEA) okazigis prelegon ĉe la biblioteko de Guangzhou. Advokato Zhang Zhicheng (Johano), konstanta vicprezidanto kaj jura reprezentanto de GEA, faris prelegon kun la titolo “La ĝeneralaj trajtoj de la Esperanta traduko de Ruĝdoma Sonĝo”.
La preleganto unue prezentis sian respekton al la originala aŭtoro Cao Xueqin kaj al la Esperanta tradukinto Xie Yuming. Ruĝdoma Sonĝo estas klasika verko de la ĉina literaturo.

Pli ol 40 gepartoprenantoj ĉeestis en la kunveno, kiu havis tre viglan kaj varman etoson. La aranĝo estis ne nur por esperantistoj, sed ĉefe por la publiko.


La 24-an de februaro okazis ĉe la Biblioteko de Guangzhou prelego sub la titolo "Skizo pri Esperanto kaj ĝia apliko" de Ding Shihui, vicprezidanto de Zhongshan-a Esperanto-Asocio de Guangdong-provinco. Li estas spertoriĉa mezlerneja instruisto de la angla lingvo.

Dum 90-minuta prelego li prezentis la disvolviĝon de Esperanto de vortoj ĝis Universalaj Kongresoj de Esperanto. Li donis vivecan, profesian kaj interagan prelegon, tiel ke li rapide kreis la etoson de lernado. El sesdek aŭskultantoj kelkaj eĉ povis eklegi mallongan eseon.
Unu el la knaboj, kiu surhavas ruĝan veston en la foto, tre flue legis la tekstojn. La sceno estis varme aplaŭdita.


Dudek sep lernantoj kaj tri instruistoj renkontiĝis ĉi-dimanĉe (la 24-an de februaro) en la budapeŝta lingvolernejo "Lingvo-Studio" por trapasi provan sesion de la ŝtata KER-ekzameno pri Esperanto. Kvar el ili provis la aŭskultan kaj skriban partojn de la supera grado C-1, la aliaj la mezan gradon B-2.
Por helpi la lingvan evoluon de la lernantoj nia "Fondaĵo Eszperantó" donacis al ĉiu ĉeestanto ekzempleron de la romano Hura! de Baghy.
Post la fino de la ekzamena laborado glaso da ĉampano helpis la malstreĉiĝon dum vigla komuna babilado... 🙂
Estis aparte ĝojige sperti la ĉeeston de deko de veraj gejunuloj (15-25 jaraj), espereble ni ankoraŭ renkontos ilin en multaj Esperantaj eventoj...
La provekzamenan sesion organizis Szilvási László kaj Csiszár Pálma.
 


La itala televida kanalo RAI3 la 18-an de februaro dissendis 10-minutan televidan programon kun la titolo Esperanto lingua d’arte e di lavoro (Esperanto, lingvo de arto kaj de laboro). Estis intervjuataj tri italaj esperantistoj: Chiara Raggi, kantistino, Gabriele Corsetti, denaska esperantisto, kaj Mario Magliucci, verkisto kaj aktoro. La tri prezentiĝis bone, malgraŭ la ne tre amika sinteno de la intervjuisto.


En la vespero de la 15-a de februaro, la israela ŝtata televido elsendis 12-minutan programon pri Esperanto en Israelo. Ĝi estis filmita interalie en la Tel-Aviva Esperanto-klubo, kiun vizitis tiufoje samideanoj el Serbio kaj Svislando, kaj en la du Esperanto-kursoj, instruataj de Janaj kaj Eldad, kiuj estis plenplenaj (vidu la fotojn). Cetere estis intervjuitaj kelkaj samideanoj (Amri kaj Tali Wandel, Doron Modan, Israela), kiuj rakontis pri siaj personaj spertoj en Esperanto. La raporto estis tre pozitiva kaj jun-spirita.
 
Zheng Richeng, ĉina esperantisto, laboranto por ŝpari energion kaj protekti medion,  provizas esperantistojn per kvar-ĉambra apartamento por lui je malalta prezo.

De la 26-a de januaro ĝis la 2-a de februaro 2019 la fama ĉina Esperanta instruisto Zhang Fude estis invitita por instrui en ĉi-foja ok-taga Esperanto-trejna kurso.
La prezidanto Zhang Zhicheng de Guangdong-a Esperanto-Asocio gvidis tri membrojn de Guangzhou al Shenzhen por esprimi sian dankemon kaj subtenon al li. Ni ricevis varman akcepton de esperantistino Zhu Daoyuan kaj ties dika kaj longa harplektaĵo min profunde impresis. 
Hazarde kanada esperantisto John Huang ankaŭ venis kunfotiĝi kun ni. Poste loka esperantisto-instruisto Wang Huaiyu kunsidis kun ni. Lia ĉeesto plifortigis nian Esperantan atmosferon.
Harpina
 
 


La 13-an de januaro 2019, 43 personoj ĉeestis la prelegon de germana esperantisto Joachim Weidin en urbo Nanning, Ĉinio. La interpretisto estis la fama ĉina esperantisto Liang Ziming. La temo de la prelego estas “Veku vian memkonscion kaj internan povon”. 
S-ro  Joachim Weidin rakontis al ni, kiel li esploris pri maniero de fastado por sanigo. Post la prelego s-ro Weidin respondis demandojn de la ĉeestantoj.
Ankaŭ la fotisto de Ĉina Centra Televidstacio venis al la sceno por registri la prelegon.


Sofio estas la ĉefurbo de Bulgario. Nuntempe en ĝi aktivas 2 Esperanto-societoj: Ĉielarko kaj Fervojista E-Societo.
La sofiaj geesperantistoj kunvenas foje monate, sabate. La kunvenojn povas ĉeesti gastoj el aliaj urboj kaj landoj. Eblas partopreni ankaŭ virtuale - per Skajpo. Ni renkontiĝas en la oficejo de Bulgara Esperanto-Asocio ĉe strato Stranĝa 79-81, ekde la 14a horo.
Kelkfoje jare en Sofio okazas interesaj eventoj, kiuj celas neesperantistan publikon. Ni afiŝos ilin en la kalendaro de tiu ĉi retejo.La membroj de Londona Esperanto-klubo renkontiĝis la 11-an de januaro por ĝui sian nov-jaran feston. Estis kvizokvizo: konkursa demandado pri diversaj scioj, kutime kun amuza celo., sed ĉefe oni manĝis, trinkis kaj babilis.


Per tut-taga kunveno oni festis Zamenhof-tagon kaj Tagon de la Esperanto-libro la 15-an de decembro en Istanbulo, Turkujo. Partoprenis 25 homoj.
Antaŭtagmeze oni faris prezenton pri Esperanto en la turka lingvo por ne-esperantistoj, kaj spektis gratul-mesaĝojn, kiuj venis per filmetoj el diversaj landoj. Posttagmeze oni aŭskultis mallongajn prezentaĵojn en Esperanto.
Artikolo pri Esperanto aperis en loka gazeto, kaj papere kaj en la blogo de tiu gazeto.
 


×
×
  • Aldoni novan...

Gravaj informoj

Por bone funkcii, uea.facila uzas kuketojn. Legu nian Privatecan politikon por ekscii kiel ni uzas viajn informojn kaj la Uzkondiĉojn por esti uzanto de la retejo.