Salti al enhavo
Mallongaj raportoj pri lokaj renkontiĝoj kaj okazaĵoj

Via artikolo ne tuj aperos. Ni faros nian eblon por aperigi ĉiujn ricevitajn informojn ene de 24 horoj.


La 10-an de aŭgusto 2023, dum la komuna kongreso de ILEI kaj TEJO en Lignano Sabbiadoro (Linjano Orsabla), okazis ekskurso al San Vito al Tagliamento (Sankta Vito ĉe Taljamento), urbeto en la regiono Friuli proksime al Pordenono. En Sankta Vito ĉe Taljamento loĝis Antonio Paulet, kiu eldonis multajn Esperantajn librojn dum la pasinta jarcento ĝis la fino de la kvindekaj jaroj. Multaj italaj esperantistoj lernis Esperanton per libroj eldonitaj de Paulet. Ekzemple ankaŭ la fama verko Manuale di Esperanto (Manlibro pri Esperanto) de Bruno Migliorini estis eldonita de Paulet en 1922. 
Pro lia famo la urbo dediĉis vojon al Antonio Paulet. La urbestro de Sankta Vito ĉe Taljamento, Alberto Bernava, renkontis la esperantistajn ekskursintojn en la konsilia domo de la komunumo. Por ni esperantistoj tio estis tre grava kaj interesa momento. Jen foto de la renkontiĝo kun la urbestro de Sankta Vito ĉe Taljamento.


Fine de aprilo, grupo de francaj lernantoj kun sia instruisto, esperantisto Emmanuel Desbrières, vizitis lernejon en la slovena urbo Koper. La vizito estis organizita de Peter Grbec, kiu instruas en tiu lernejo kaj ankaŭ gvidas tie Esperanto-kurson.
Estas nur dudek kilometroj inter Koper kaj Triesto, ĉe la du flankoj de la limo inter Slovenujo kaj Italujo. La filmeto montras la kunvenon de francaj kaj slovenaj studentoj en la lernejo en Koper, kaj poste iliajn ekskursojn al diversaj vidindaĵoj en ambaŭ flankoj de la landlimo. Dum vizito al Triesto ili estis akompanataj de Elda Doerfler kaj Edvige Ackermann.
 
 
 
 
 


Jen la partoprenintoj de la jarkunveno de Sveda Laborista Esperanto-Asocio (SLEA), je la 25-a de marto (sep homoj plus la fotisto). La jarkunveno okazis en la Arkivejo kaj biblioteko de la laborista movado en Stokholmo.
En 2023 la stokholma sekcio de SLEA, klubo Laborista, faros regulajn diskutrenkontiĝojn en Kafe 44 en la mezo de Stokholmo. Ni kreos flagojn por uzi en manifestacioj kaj ni eldonos grafikan libron, kies traduko estas preskaŭ finita.


La 15-an de februaro, 2023, okazis, ŝajne, unika evento en la kultura Esperanto-vivo. Estis surscenigita de profesia teatro la verko originale kreita en Esperanto kaj poste tradukita al nacia lingvo. La unua prezento okazis en Arta Centro “Teatro de Peruckij” en Odeso.

Temas pri la teatraĵo Rigardu, antaŭ ol salti de Harold Brown (1925 – 2004). Harold Brown estis angla verkisto, eseisto kaj verkisto de teatraĵoj, kiu dum la lastaj 19 jaroj de sia vivo loĝis en Svedio. Li verkis en la angla, la sveda kaj Esperanto. Lia verkaro Eduko danĝera aperis en Svedio en la jaro 2006.  El la verkoj de lia libro mi elektis traduki ĝuste tiun teatraĵon, ĉar ĝi estas vigla kaj ironie humura. Mi volonte tradukis ĝin laŭ interkonsento kun lia vidvino, Kerstin Rohdin.
Sakuntala


Sabaton la 21-an de januaro, la ĝemelaj urboj Romo kaj Parizo organizis sian 5-an legoklubon. Tiuokaze ni invitis italan poeton Tiberio Madonna paroli pri siaj verkoj.   Dudek kvar samtempaj partoprenantoj povis legi poemojn de Tiberio Madonna, kiu afable disponigis ilin en sia blogo http://pomojverdaj.blogspot.com. La plimulto de la partoprenantoj jam legis liajn poemojn, tiel ke ni povis interese debati pri kiel, kial, de kiam Tiberio verkas. Ni pasigis longan tempon per lia poemo premiita de la Belarta Konkurso de UEA "Renkonto kun la trompo", kiu estas ne tuj komprenebla sen eta klarigo.     Tamen eĉ sen klarigo, tiu premiita poemo aparte kortuŝas legantojn! Ni parolis pri poemo verkita omaĝe al Paula Silas, pri lia fabelo "Historio de ĉapelo", kaj pluraj aliaj poemoj.   Ni pasigis bonegan literaturan momenton en agrabla kaj amika etoso. Ni ĉiuj deziras al Tiberio la plej grandan sukceson pri estontaj verkoj !   Nia legoklubo estis registrita de Debora Rossetti. Jen jutuba ligilo : https://youtu.be/ShNl6oAp9hg   Amike, Mark Ĵiro  


La 17-an de decembro okazis la Zamenhof-festo en Sidnejo, Aŭstralio. Krom esperantistoj venis ankaŭ studentino de la universitato de Sidnejo, kiu verkis antaŭ ne longe artikolon pri la Esperanto-domo. Ŝi venis kun pluraj aliaj studentoj.
Ni babilis kaj ni iomete manĝis interalie verd-stelajn biskvitojn. Poste Rainer Kurz prelegis pri rifuĝintoj en Germanio. Sekvis ludo kaj puzlo-konkurso. Ŝajnas al mi, ke ĉiuj ege ĝuis tiun sperton.
Nicole Else

 


La 11-an de decembro en Restoracio Vapiano en Berno. Tie en bela salono dek tri esperantistoj festis la Zamenhof-tagon.


Instruistinoj de Elementa Lernejo Baiyangshujie en la urbo Tajuano (Taiyuan), provinco Ŝanŝio (Shanxi), Ĉinio, legas poemon el La Stranga Butiko de Raymond Schwartz, por festi la fondiĝon de Weilun-muro kaj memore al la 163-a naskiĝtago de Zamenhof.
La Stranga Butiko estas unu el la du verkoj rekomenditaj de ILEI por la Internacia Tago de la Esperanta Libro 2022. La tekstoj kaj ties enkondukoj estas elŝuteblaj senpage el la retejo de ILEI.
 


En Lubumbashi, la dua plej granda urbo de Kongo, fondiĝis Esperanto-klubo. La urbo troviĝas tute en la sudo de la lando. Nun la klubo bezonas lernolibrojn en la franca aŭ svahila, vortaretojn kiel Poŝamiko kaj ankaŭ legomaterialojn. Liberigu viajn librokolektojn kaj helpu Esperanton en Afriko.

Jen la adreso:
Lando : Kongo-kinŝaso
Provinco: Haut-katanga
Urbo: Lubumbashi
Postkesta numero: 1023
Telefonnumero: +243 972 716 042.
en Kongo ne ekzistas "Poŝtkodoj".
Se vi havas demandojn, bonvolu starigi ilin.
Espoir Kasati


Dank’al s-ro Liu Weijie, dumviva membro de UEA, la Granda Amuzvespero de Printempa Festo de Ekonomiaj kaj Kulturaj Rondoj en Liaoning enkondukos Esperanton, Ni, Liaoning-a Esperanto-kultura Klubo, kiel unu de la ĉefaj organizantoj, partoprenos la feston. La 9-an de januaro, 2022, per televido kaj reto 43 milionoj da loĝantoj de la tuta provinco vidos Esperanton, aŭskultos Esperantan saluton de la estraro de Liaoning-a Esperanto-Kultura klubo al Nova Printempo 2022, kaj spektos prezenton de la klubanoj en Esperanto. Sur fonaj muroj kaj granda ekrano aperos nia lingvo kiel en la ĉi-supra foto.
Ni kore dankas tiujn esperantistojn, kiuj prizorgas kaj subtenas nin diversmaniere.
Wu Guojiang
Prezidanto de Liaoning-a Esperanto-kultura Klubo, Ĉinio
(中国辽宁世界语文化俱乐部)


La 15an de decembro 2021 la Odesa Nacia Scienca Biblioteko organizis retan konferencon, dediĉitan al nia lingvo kaj movado en la ukraina kaj la rusa lingvoj.
Tiu evento estis destinita por neesperantistoj. Ni rakontis pri Esperanto, pri Ludoviko, pri renkontiĝoj de esperantistoj... Ni ankaŭ montris malnovajn kaj modernajn Esperantajn librojn el la nacia biblioteka kaj personaj kolektoj.


La 13-an de septembro dek tri samideanoj kunvenis en la nova sidejo de ELI (Esperanto-Ligo en Israelo), en la moderna Alon-turo en Telavivo. Tie ELI aĉetis oficejon, kiun ĝi intencas luigi, kaj tial havas la rajton senpage uzi la apudan kunvenejon. Kvankam ĝi estas pli malgranda ol nia antaŭa klubejo, ĝi estas senpaga (nia antaŭa klubejo kostis pli ol mil siklojn monate). Krome ĝi havas senliman kafon kaj modernan komputilan ekranon, kaj estas ne malpli centre lokita. Por homoj, kiuj venas de ekster Telavivo ĝi estas eĉ pli facile atingebla.
La programo temis pri la nova septembra numero de Revuo Esperanto, kiun mi projekciis sur la grandan ekranon. Sekve estis vigla babilado kaj kafumado.
Poste okazis kunsido de la Estraro, kiu traktis i.a. la 21-an Israelan Kongreson okazontan komence de oktobro en Telavivo.
Amri Wandel


Kadre de la prezenta serio "Simpozio pri Kultura Memoro" organizita de Esplorcentro pri Historia kaj Kultura Heredaĵo de la Universitato Hacettepe (HÜTKAM), sabate la 6-an de februaro:
-- D-ro kaj universitata preleganto s-ino Başak Aray faris prezenton pri "Diskutoj pri Internacia Helplingvo" (ĉefe pri Esperanto)
-- D-ro s-ino Pınar Sel faris prezenton pri “La historio de Esperanto en Turkio”.
En la prezento partoprenis preskaŭ 100 homoj, kiuj plejparte estis universitatanoj. La prezentoj, kiuj estis malfermitaj al ĉiuj, daŭris preskaŭ du horojn kaj okazis en la turka lingvo pere de la platformo Zoom.


Sabaton la 2-an de Januaro okazis la 6-a babilrondo inter la ĝemelaj urboj Romo kaj Parizo. Samtempe partoprenis en ĝi 28 homoj el pluraj landoj. Kompreneble Francio kaj Italio estis reprezentitaj, sed ankaŭ Germanio, Svislando, Nederlando, Usono, Rusio kaj Barato.
Krom la tradiciaj novjaraj bondeziroj, ni parolis pri bonaj intencoj kaj decidoj. Pluraj homoj parolis pri dieto kaj marŝado sed ĉefe la partoprenantoj forte deziris denove vojaĝi. Ĉiu esprimis sian frustriĝon kaŭzitan de la kronvirusa pandemio. La malebleco vojaĝi malfeliĉigis plejmulton da esperantistoj, kaj nun ilia vojaĝemo des pli fortiĝas !
La venonta babilrondo okazos sabaton la 6-an de februaro je la 18-a horo kaj temos pri literaturo. Ni parolos pri niaj plej ŝatataj libroj, deklamos poemojn. Ni legu!
Marc Giraud (Mark Ĵiro)


Tri homoj en du lokoj festas la naskiĝtagon de Zamenhof
Ĉiu 15-a de decembro estas la datreveno de la naskiĝo de la fondinto de Esperanto Zamenhof, fare de diverslandaj esperantistoj. La 15-an de decembro 2020 Huang Yanping kaj mi veturis de Guangzhou-urbo al Shenzhen por viziti profesoron Du Shouhe, veteranan esperantiston. Tri homoj en du lokoj festis la naskiĝtagon de Zamenhof. 
Profesoro Du Shouhe kapablas paroli Esperanton kaj lerte ludas muzikajn instrumentojn. Sinjorino Huang Yanping estas la plej bona kantistino de Esperantaj kantoj en la provinco Guangdong. Ĉi-vespere ili kunlaboris pri la Esperanta kanto "La Espero".  Ili kunlaboris unuafoje, ludante kaj kantante, kaj ili kunlaboris en silenta kompreno. Ne estas antaŭprovludo, ĝi simple sukcesas. Ĉu per la helpo de Zamenhof? Mi regalis miajn orelojn.
Ili ankaŭ kunlaboris pri la kanto "Kantado kaj Rideto". Unu estas profesia en ludado kaj la alia estas dediĉita al kantado. Mi respondecas pri aprezo.
Profesoro Du Shouhe ankaŭ konigis al ni siajn elstarajn kontribuojn al Esperantujo en la 1980-aj kaj 1990-aj jaroj. Fine, li speciale dankis sinjorinon Huang Yanping kaj mi pro festado de la tri homoj en du lokoj kun li.
  Wu Hanping (Harpina)         
2020-12-15 en Shenzhen


La 5-an de novembro 2020 okazis la kvina babilrondo de ĝemelaj urboj Parizo kaj Romo. Ĝi temis pri niaj hejmbestoj. 23 homoj partoprenis samtempe. Pluraj landoj estis reprezentataj, nome Italio (6 homoj) Francio (11 homoj) Usono (2) Svisio (1) Germanio (1) kaj Rusio (1).
Ĉiu prezentis siajn plej ŝatatajn hejmbestojn en bona kaj amika etoso. Kompreneble multaj parolis pri hundoj kaj katoj, sed iuj parolis pri maloftaj hejmbestoj kiel ŝafoj, fiŝoj aŭ eĉ papagoj.
La venonta babilrondo okazos sabaton la 2-an de januaro je la 18-a UTC+1 (Roma kaj Pariza horo). Krom la tradiciaj bondeziroj, ni parolos pri la kutimaj novjaraj bonaj intencoj. Ĉu vi ĉesos fumi, ĉu vi ekdietos ? Ĉu kutime vi plenumas tiujn intencojn ? Venu, kaj dividu vian sperton kun ni!
Marc Giraud (Mark Ĵiro)


Liaoning Esperanto-kultura Klubo (LEKK), Ĉinio, fondiĝis, kaj okazigis Recitadon de Esperantaj Poemoj en la 26-a de julio (Esperanto-tago), 2020, funkciigis la 1-an retkurson de Esperanto en la 9-a de aŭgusto, 2020, unuafoje okazigos la Zamenhofan feston en la 13-a de decembro, 2020.

Tiutage okazos kelkaj ceremonioj pri diplomiĝo de la kursanoj, aliĝo de la kursanoj al Ĉina Esperanto-Ligo kaj librodonacado, krom riĉaj programeroj preparotaj de la klubanoj kaj kursanoj.
Viaj gratuloj estos tre bonvenaj.  La limdato: la 30-a de novembro, 2020.
Amike.
Wu Guojiang, prezidanto de LEKK


En la 15-a de novembro 2020 Guangdong-a Esperanto-Asocio (GEA) okazigis prelegon pri Esperanto en Biblioteko Guangzhou. Zhang Zhicheng (Johano) de la Asocio faris prelegon, kies temo estis "Alproksimiĝe al Esperanto - Centjara Vojaĝo de la Lingvo".
Inter la honoraj invititoj estis veteranoj de la Asocio: Profesoro Wei Xiaohong el Teknologia Universitato de Suda Ĉinio kaj Profesoro Feng Yongfu el Zhongshan-Universitato kaj altranga tradukisto Ye Peixue kaj Dumviva membro de UEA Harpina.
Pli ol 60 ĉeestantoj, el kiuj la plejmulto estis gejunuloj, partoprenis en la kunveno.
La preleganto prezentis sian omaĝon al d-ro Zamenhof, la kreinto de Esperanto. Johano diskutis la Fundamenton kaj disvolvan historion de Esperanto kune kun la aŭskultantoj. La etoso en la salono estis tre vigla kaj varma dum la tuta afero. Kiam oni parolis pri la nova libro De ideoj al agoj: 70 jaroj da Unesko, la etoso atingis la kulminon. La prelego kun diskuto daŭris unu horon kaj duonon.
Tiu ĉi prelego estas la plej nova evento en la serio da propagandaj aranĝoj pri nia lingvo en la biblioteko. Ĝi ne limigis sin nur al Esperanto-rondo, sed celis ĉefe la tutan publikon. Tial Biblioteko Guanzhou antaŭ unu semajno publikigis bultenon por la kunveno.
Ni speciale dankas al Biblioteko Guangzhou, kiu disponigis al ni tiel gravan lokon por nia prezento, ankaŭ al sinjorino Li (ĉefo de la biblioteko) kaj sinjoro Zhang, kaj sinjorino Hui kaj ŝiaj kolegoj.
Wu Hanping (Harpina)


Invito al Guangzhou
Zhang Zhicheng estas dumviva membro de UEK kaj Ĉina Esperato-Asocio. Li okupiĝas pri Esperanto-agado kaj li organizis tri Esperantajn raportojn ĉe la Biblioteko de Guangzhou en la jaro 2019. 
Kvankam li estas tre okupata pro sia laboro, li prenis la tempon dum sia tre plena horaro por pene lerni Esperanton. Nun li lertas aŭskulti, paroli kaj skribi en Esperanto.
Por havi memstaran Esperantan ejon en Guangzhou,  li donaceme aĉetis kvin-stelan apartamenton kiel ejon por Esperanto-aranĝoj en la fino de la pasinta jaro.
La urba floro de Guangzhou estas la kapoko, kiu simbolas heroan temperamenton. Tial li nomis tiun apartamenton: Klubo Kapoko.

Li bonvenigas esperantistojn el la tuta mondo partopreni Esperantajn agadojn en Klubo Kapoko de Guangzhou kune kun ni. 
Ni kune Ekparolu!
Wu Hanping (Harpina)


Jen eta raporto pri nia dua babilrondo de ĝemelaj urboj Parizo kaj Romo.
Ĝis 13 homoj partoprenis en ĝi samtempe, aparte menciindas ke 3 parizanoj kaj 2 romanoj ĉeestis. Ni ĝuis ankaŭ la partoprenadon de germano, koreino, bulgarino, sviso kaj franco (nepariza). Kelkaj homoj ne sukcesis paroli pro teknikaj kialoj.
Ni agrable babilis pri kuirarto dum 1 horo kaj duono kaj planis nian venontan kunvenon.
Sabaton la 3an de oktobro je la 18a, ni planas paroli pri unuiĝo.
Unuiĝo de popoloj, landoj, esperantistoj ... la 3a de Oktobro estas la datreveno de la oficiala Germana Unuiĝo (1990), jen bela okazo paroli pri unuiĝo, Unuiĝintaj Nacioj (75a datreveno) kaj ĉiaj unuiĝoj.
Marc Giraud


Renkontiĝo de samideanoj el urboj Guangzhou kaj Zhongshan, Shantou ankaŭ Foshan
Bonvenon al vi el Klubo Kapoko!                     
Advokato Zhang, esperantisto en Kantono, speciale aĉetis kvin-stelan apartamenton, por ke ni havu aktivejon por nia agado. Advokato Zhang nomis la apartamenton Klubo Kapoko. La floro de la kapok-arbo estas la urba floro de Guangzhou, tial Guangzhou estas nomita Kapok-urbo. 

La 26a de julio estas Esperanto-Tago, kaj Klubo Kapoko estis plena de Esperanta etoso. Ni dek unu esperantistoj ĉeestis feston en nia klubejo, por festi la 133-an datrevenon de la eldono de la Unua Libro de Esperanto en 1887.
Sanktabeno el Chengdu ĉeestis nian feston. Li parolas tre flue kun energio.
Unue la majstro de Klubo Kapoko esprimis sian bonvenigon. Poste Saŭkio parolis. Li salutis al d-ro Zamenhof, kaj al kolegoj kiuj faris kaj kontribuis multon por nia afero.
Ĉiuj babilas libere kaj interŝanĝas salutojn. Dum la festado ni realigis la planon de Katalin Kováts el edukado.net: Ekparolu!
Ni legis la tradukon de Guozhu laŭte kiel omaĝon al la veterana esperantisto.
Veterana esperantisto Fu Li prezentis tri librojn de Wang Chongfang al la Klubo Kapoko.

Instruisto Ding Shihui kaj advokato Zhang, la posedanto de la klubejo
Instruisto Ding el Zhongshan alportis memoraĵon pri la 17a Komuna Seminario. Dense skribitaj estas subskriboj de esperantistoj el Ĉinio, Japanio kaj Koreio. 
Liang Naikeng venis el Foshan, li kantis Esperante.
Juna esperantistino Suno kantis belsone: Valso por amikoj.
Kiam estimata instruisto Saŭkio partoprenas Esperantajn agadojn, li neniam forgesas surhavi la insignon de Esperanto, la verdan stelon. 

Saŭkio diris al Zhang, la posedanto de la apartamento: "Ni atendas Ekparolu en venonta Esperanto-kunveno. Ne forgesu la komencan ideon kaj daŭre marŝu antaŭen. Esperanto helpas konstrui tutmondan komunumon."
Tiu kvin-stela aktivejo bonvenigas esperantistojn el la tuta mondo.
Wu Hanping (Harpina)
 


Pikniko en Piquet
Ĝi okazis la dimanĉon 12an de julio en Piquet (pike : https://www.ot-roche-sur-yon.fr/decouvrir/visites/patrimoine-naturel/3174-piquet.html ) pitoreskejo de la valo de la rivero Yon.
Estis bonaj surprizoj : neatendite pro Covid-19, la nombro da partoprenintoj superis 20. Inter ili estis Laura Ledoux kaj Benoît Richard, kiuj bicikle vojaĝis per Esperanto de La Ferrière al Japanio, Céline Bernard, direktorino de la publikaĵo "Espéranto-Info", el la departemento Lot, invititaj de Claudie Demongeot, prezidantino de la asocio Réinsertion et Espéranto, kaj Robert Allandrieu kiuj kunlaboras al la sama revuo, Monique Assailly de la asocio Esperanto 79, el la najbara orienta departemento Deux-Sèvres.
La etoso estis amika, kvieta. Estis fakte pli da interŝanĝoj pri  Esperanto ol en, kaj multe pli pri diversaĵoj...
Céline kunportis ekzemplerojn  de la revuo “Espéranto-Info“ (majo-aŭgusto 2020) riĉa je informoj, ilustraĵoj kaj fotoj i.a. pri la Mediteranea Esperanto-Semajno, la junulara pola Rok'festivalo "Pol-and-Rock", pri COVID-19 (kiel nomi ĝin en Esperanto ?). Du paĝoj estas dediĉitaj, dulingve, al raporto pri la renkontiĝo okazinta en Angers pri la temo "Voyager autrement" (Vojaĝi alimaniere). Tiel, Nathalie Rigault trairis Francion dum kvar monatoj kun du el siaj infanoj per ĉevaloj. Pri tio ŝi verkis libron “En toute liberté" (En kompleta libereco). Bruno kaj Maryvonne Robineau, la plej konataj, iel pioniroj, preskaŭ veteranoj, rakontis sian 8-jaran piediran vojaĝon ĉirkaŭ la mondo pri kiu ili publikigis libron unue sub la titolo "Et leur vie, c'est la terre" (Kaj ilia vivo estas la tero) kaj poste “8 ans autour du monde“ (Dum 8 jaroj ĉirkaŭ la mondo). Intervenis ankaŭ Laura Ledoux kaj Benoît Richard.
Post la pikniko okazis promenado borde de la rivero Yon.
Bedaŭrinda konstato: tiu renkontiĝo ne estis menciita en la kalendaro de la Eventaservo por la dato de la 12a de julio inter aliaj eventoj okazintaj samtage i.a. en Litovio, Germanio (Herzberg am Harz : La "Esperanto-Urbo"), Usono, Kanado, Britio, Nederlando, Brazilo, Irano: https://eventaservo.org/ Tion ni ne forgesu por estonta asocia evento.
Povus aplikiĝi por Esperanto la reklamo “À tout instant, il se passe quelque chose aux Galeries Lafayette !“ de fama franca magazeno: “Ĉiumomente okazas io en la mondo de Esperanto“...
 
Verkis Henri Masson, el Esperanto Vendee


Laŭzana Esperanto-Societo havas 50 membrojn aktivajn kaj pasivajn, kiuj kunsidas du aŭ trifoje monate. Ilia plej granda plezuro estas realigi filmojn kiuj spekteblas enjutube (esperatolausanne ... enskribu ĝin unuvorte).
Nun la membraro verkas kvin libretojn, kiuj ĉiuj komenciĝas per la samaj dek linioj. Ĉiu kun plezuro daŭrigas la rakonton laŭ sia propra imago dum dek kvin ĉapitroj. La rakonto nomiĝas: LA FANTOMOJ DE LA LAGO. 
 


×
×
  • Aldoni novan...

Gravaj informoj

Por bone funkcii, uea.facila uzas kuketojn. Legu nian Privatecan politikon por ekscii kiel ni uzas viajn informojn kaj la Uzkondiĉojn por esti uzanto de la retejo.