Salti al enhavo
Mallongaj raportoj pri lokaj renkontiĝoj kaj okazaĵoj

Via artikolo ne tuj aperos. Ni faros nian eblon por aperigi ĉiujn ricevitajn informojn ene de 24 horoj.


La Federacio Esperantista de Yorkshire kaj Humberside kunvenis sabaton la 7-an de marto 2020 en la malnova historia vikinga urbego York.
Multaj novaj esperantistoj kaj du komencantoj ĉeestis kune kun la aliaj membroj. Okazis kunkantado kun gitaro, ludoj, kaj konversacia rondo. Trinkaĵoj kaj manĝetaĵoj estis aĉeteblaj dum la tuta kunveno.
Oni elektis homon kun la tasko reklami venontajn kunvenojn, precipe la datojn kaj horojn, al novaj interesatoj. Homoj ofte ne povas ĉeesti pro laboro kaj studado, do ĉiu bezonas kiel eble plej fruajn sciigojn pri la datoj de estontaj kunvenoj.
 


Dum la Zamenhof-vespero en Londono, Anglujo, la membroj de la grupo ludis kelkajn scenojn el Hamleto, kiu estis tradukita de L. L. Zamenhof mem. Tridek homoj ĉeestis la okazon.
 

 


Bonvolu vidi la foton, kiun mi faris dum la Zamenhof-taga festo en nia urbo Halifax, Kanado. Dankon! Ni estas membroj de IKEF (Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio), Nordameriko.
John Huang 
 


La Esperanto-Asocio de Atlanto (angle: Esperanto Society of Metropolitan Atlanta) renkontiĝis ĉe la Taverno de la Pensulo kaj interŝanĝis librojn dum Zamenhof-tago. La grupo ankaŭ donacis al la librobreto de la restoracio ekzempleron de la lernolibro Step by Step in Esperanto de Montagu Butler.


Festado de la Zamenhof-Tago
Istanbulo estas grandega urbo. Ĉi-jare kadre de Zamenhof-Tago ni faris du prezentojn al ne-esperantistoj en du apartaj lokoj en Istanbulo :
1) En la 12-a de decembro en la prezento en distrikto Şişli partoprenis nur unu ne-esperantisto.
2) En la 13-a de decembro en la prezento en distrikto Unkapanı partoprenis ok ne-esperantistoj.
Do, ni atingis entute naŭ (9) ne-esperantistojn. Bedaŭrinde, ke pasintjare estis pli da partoprenantoj.
En ambaŭ kunvenoj ni faris la jenajn prezentojn:
1) “Kio estas Esperanto”
2) “Enkonduka kurso al Esperanto” surbaze de la 16 reguloj de la Unua Libro. Jen ligilo por la prezento en la turka lingvo:
https://esperantoturkiye.wordpress.com/2017/11/22/dilin-16-kurali-uzerinden-hizli-bir-esperanto-kursu/
En ambaŭ tagoj la intereso de la partoprenantoj estis sufiĉe alta.
La ejojn organizis Fatma Eroğlan, la afiŝojn desegnis Alp Kaan Aksu kaj kaj la prezentadojn faris Vasil Kadifeli.


Kia surprizo, Kebekino baldaŭ vizitos nin en Vendeo.
Suzanne Roy estas vicprezidanto de la Esperanta Kebeka Asocio.
Ŝi prizorgas venontan kongreson, kiu okazos en Montrealo en 2020.
Venu multnombre konatiĝi kun ŝi la 25an de januaro 2020 en La Roche sur Yon, Francio
rue Pierre Bacqua, Maison de quartier des Forges je la 15a horo.
 


Ĉe la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo, Nederlando, okazis la 51-a Malferma Tago en la 30-a de novembro 2019. En tiu tago ĉiuj esperantistoj povas viziti la oficejon, renkonti la oficistojn, aŭskulti prelegojn, aĉeti librojn en la Libroservo (kun sesona rabato!), kaj trinki kafon kun aliaj ĉeestantoj.

Ĉar la aranĝo daŭras nur unu tagon, la ĉeestantoj venis plejparte el Nederlando kaj najbaraj landoj. Tamen kelkaj homoj venis de pli malproksimaj mondopartoj, precipe la prezidanto de UEA, Duncan Charters el Usono, kaj du reprezentantoj de Ĉina Radio Internacia. Ĉeestis ankaŭ du estraranoj de UEA, Aleks Kadar kaj Orlando Raola; krome la prezidanto de TEJO, Joop Kiefte kaj du estraranoj, Bui Hai Mung (Feliĉa) kaj Luis Miguel Obando. Partoprenis entute pli ol 65 homoj.
Fotoj de Andries Hovinga por Esperanto Nederland
Fine de la tago la publiko povis starigi demandojn al la estraroj de UEA kaj TEJO. La diskuto estis vigla, kaj daŭris multe pli longe ol la planitan duonhoron.


De la 15a ĝis la 17a de novembro okazis lingva foiro The Language Show en Olympia, granda ekspoziciejo en Londono. Esperanto-Asocio de Britio mendis tie budon por prezenti Esperanton al la vizitantoj. Dum la tri tagoj, vendredo ĝis dimanĉo, esperantistoj deĵoris tie por paroli kun interesatoj, informi pri Esperanto, kaj anonci kursojn ne nur en Interreto sed ankaŭ ĉeeste en norda Londono. Tre sukcesa agado!Espéranto Vendée ricevis Yves Nevelsteen de la 8a ĝis la 10a de novembro.
Denove estis neforgesebla renkontiĝo. Vidu la fotojn, ni ĉiuj diligente aŭskultis lin. 
Ŝajnas ke Yves ege ŝatis nian sabatan kurson. Etoso estis kiel kutime feliĉa.
Tamen mankis kelkaj partoprenantoj.......kutime ni estas iomete pli.
Ni lernis multe de la prelego pri neologismoj..........kaj eraroj.
Post tiu gaja tago, ni revenis hejmen kaj Yves ĝuis ripozon...freŝan promenadon marborde.
Dank'al Esperanto France, ĉiam turneantoj, kiuj vizitas nin, plibeliĝas nian vivon. Vivu Esperanto!
Artikolo skribita de Stéphane Robert, prezidanto de Espéranto-Vendée
(Vidu en "Niaj legantoj" : La frenezaj geavoj)
 
La 5-an de novembro Anna Lowenstein prelegis ĉe la nord-londona grupo pri Esperanto-agado en la virtuala mondo Dua Vivo. Per rolfiguro ŝi mem eniris tiun mondon por paroli kun la homoj tie, kiuj mem prezentis sin kaj klarigis sian agadon al la ĉeestantoj.

Poste la membroj de la grupo ĝuis nevirtualan kunmanĝadon.


Sukcesa ludvespero
Kadre de sia Kongreso en Serbio kaj pro sia 70-jariĝo ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) organizis lud-vesperon en la kongres-urbo Ĉaĉak.
La organizantoj preparis 12 tablojn por 48 partoprenantoj. Ili unue alvokis la komencantojn kaj invitis ilin sidiĝi po unu ĉe ĉiu tablo. Poste la organizantoj vokis pli spertajn kaj parte maljunajn personojn kun vastaj scioj ; tiuj lastaj ankaŭ sidiĝis po unu ĉe ĉiu tablo. Fine venis la aliaj personoj, po du en ĉiu tablo. Tiel la fortoj en ĉiu tablo estis en ekvilibro.

Ĉiu grupo ricevis kajeron kun 18 ludoj : kvizoj, akrostikoj, parigaj ekzercoj, kaj aliaj. La temoj koncernis la Ligon ILEI, la Movadon kaj en la ludaro aperis ankaŭ demandoj pri ĝeneralaj konoj. Oni povis observi tujan eklaboron kaj diligentajn provojn trovi la solvojn. Diskutoj, demandoj, interŝanĝoj de scioj, pripensoj, mencioj, supozoj, interparoladoj. Dum unu horo regis viglaj debatoj. Poste venis la komuna korektado, kiam multaj povis kompletigi siajn sciojn. Premioj venis por la plej scio-riĉa grupo.
Ĉiuj ŝatis tiun vesperon pro la grupa laboro agrabla kaj stimula etoso gaja.
Pro tiu sukceso la estraro de ILEI preparas nun novan ludvesperon  “Malkovru Amerikon!” por sia 53-a Kongreso en Kebek-urbo en julio 2020.
Jen simpla  “Parigu!” por la legantoj de uea.facila.
Oni desegnu liniojn por ligi ĉiun vorto-paron.
Lito                    A. birdo Aglo                   B. virto Pomo                C. lando Knabo               Ĉ. meblo Rusio                 D. persono Pacienco           E. Frukto Mireille Grosjean


Okazis hodiaŭ ( la 17-an de aŭgusto 2019 ) nia BERo en Bengaluro. Renkontiĝis 5 Esperantistoj ĉie tie en la Parko Cubbon. Ni praktike partoprenis tiu-maniere en la tut-monda evento Paralela Universo.
Venis la prezidanto de nia Federacio Esperanto de Barato ( D-ro Ranga) kaj unu nova studento  de D-ro Giridhar Rao ( Ankit ).
Ni babilis kune dum ĉirkaŭ 2 horoj pri diversaj temoj.

Scivolemo (Nikhil), s-ino Snehaja (snehaĝa), Ankit, Ranga, kaj Giridhar Rao (sidanta).
 
 


La Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) estis ĉe Universitato William Peace en Raleigh, Nord-Karolino, de la 30-a de junio ĝis la 7-a de julio, 2019. Ĉi-jare estis la 50-a datreveno de NASK, kaj cent esperantistoj venis por festi la okazon.
NASK proponis kvin malsamajn kursojn por post-bazaj, meznivelaj, kaj altnivelaj lernantoj. Temoj de la kursoj estis gramatiko, literaturo, kaj scenaj artoj. Estis multaj eventoj kaj sociaj okazoj por partoprenantoj dum la vesperoj, ekzemple:
·      Kiel kroĉeti kaj fari fadenfigurojn

·      Talentplena spektaklo kaj koncerto
·      Prezento pri Montrealo (gastiganto de la Universala Kongreso en 2020)
·      Ludoj (Karceroj kaj drakoj, Kartoj kontraŭ esperantistoj, ktp)
·      Prezento de membroj de la familio Zamenhof.
Pli ol nura serio de lecionoj pri Esperanto, ĉi tiu programo estis festo de la fenomeno “esti esperantisto”.  Partoprenantoj venis el diversaj lokoj en Usono, Kanado, kaj Eŭropo. Kaj ili estis el diversaj viv-periodoj kaj laboroj:  studentoj, emeritoj, verkistoj, muzikistoj, artistoj, kaj multaj profesiuloj. Ĉiu helpis krei tiun belan aferon, kiun ni nomas “Esperantujo”.
Myrtis Smith
 


Goma estas granda urbo kiu troviĝas en la orienta parto de D R Kongo, en Provinco Norda Kivuo. De multaj jaroj Esperantaj kursoj okazas, organizataj de Goma Esperanto-Klubo (GEK), kiu estas sekcio de Solidareca Bonvolo (SBV). Esperanto estas instruata al gelernantoj tri-foje ĉiu-semajne, en mardo, ĵaŭdo kaj dimanĉo.
Ĉe GEK, kursoj de Esperanto estas organizataj en tri niveloj: la infana nivelo, la baza nivelo, la meza nivelo, kaj baldaŭ la progresiga nivelo. La kursoj okazas en la klasĉambroj de la mezgrada lernejo Rutoboko dum tri horoj posttagmeze, kaj pli ol ses geinstruistoj volonte instruas. 

Kelkfoje, SBV helpe de kara Alphonse Waseka, ĝia prezidanto, okazigas aranĝojn, per kiuj junaj esperantistoj ĝuas tre bonajn kaj neforgeseblajn momentojn.
Ĉi-foje, GEK organizas la unuan Publikan Defendadon de Esperanto, kiu okazos dimanĉon la 19-an de majo 2019. Tiu evento okazos post serioza serio de Esperantaj kursoj kaj la ekzamenoj organizataj de GEK mem. Dek kvar gelernantoj el la baza nivelo ekzameniĝos, kaj post la ekzameno ili ricevos siajn atestilojn, kiuj atestos ilian ĉeeston en la baza nivelo.

Por pli da informoj, kontaktu GEK aparte ĉe: gomaesperantoklubo@gmail.com, kaj SVB ĝenerale ĉe: https://www.bonvolo.net/.


Uvira, urbo apud Tanganjika Lago oriente de DR Kongo, nuntempe iĝas grava Esperanto-urbo aŭ agadkampo.

Multaj enloĝantoj trovas intereson lerni Esperanton kun la juna Esperanta bravulo Espoir Ngoma... Infanoj, gejunuloj kaj plenkreskuloj kuraĝas soife lerni Esperanton kun Espoir. 
Instrui Esperanton estas facile se oni ŝatas la movadon Esperantan.


 


Okazas en Puneo (en gubernio Maharaŝtro de Barato) Esperanto-kurso por komencantoj plurfoje dum la jaro. Temas pri dek-leciona enkonduka kurso. La lecionoj okazas ĉe la organizaĵo kiu nomiĝas “Raah – Literacy & Cultural Centre”. La kurso estas senpaga. La kurso daŭras iom pli ol unu horon semajne dum dek semajnoj kaj ofte okazas dimanĉe.   S-ro Nischad Salam, s-ro S S Pal kaj s-ro Naga Siva prezentas Esperanton al la studentoj, uzante la libron verkitan de d-ro Ranganayakulu. La instruistoj instruas per lecionoj el tiu ĉi libro, kaj ripetas mallongajn frazojn por ke la studentoj povu facile kompreni kaj paroli. S-ro Nischad havas bonan gvidan sperton kaj facile finas unu lecionon ĉiufoje kaj ĉiuj komprenas. S-ro S S Pal gvidas kaj subtenas ilin instruante nuancojn de la lingvo.


La antikva urbo Samarkando (Uzbekio) iam estis “koro” de la Granda Silka Vojo. Samarkando aĝas pli ol 2760 jarojn.
Dum la tuta marto Samarkando gastigas Internaciajn Leter-tagojn Assalom, Navro'z-2019! – "Saluton, Naŭruzo 2019!". Jam tradicie tiun ĉi ekstermovadan eventon organizis aktivuloj de loka Esperanto-rondeto.
Naŭruzo ('Nova tago') estas popola simbolo de vekiĝanta naturo, printempo, bono, paco kaj nova vivo. Ĝi estas la orienta Novjaro kaj ĉiam okazas la 21-an de marto. Ĝi estas unu el la plej belaj kaj ŝatataj festoj en Uzbekio kaj en pluraj aliaj landoj.
La projekton de samarkandaj esperantistoj partoprenis homoj (ankaŭ neesperantistoj!) loĝantaj en la plej diversaj partoj de la terglobo. Alvenis multaj leteroj, salutmesaĝoj, telegramoj, fotoj, artaĵoj, eĉ poemoj… 
La evento plene sukcesis. Pluraj kontribuaĵoj estis publikigitaj en la urbaj, regionaj kaj tutlandaj nacilingvaj periodaĵoj.
Se ankaŭ vi volas partopreni en niaj letertagaj projektoj, kontaktu nin rete. Bonvenon!
Anatolij Ionesov
 


En Bengaluro (Barato / Hinda Unio) okazas de kelkaj jaroj monata Bengalura Esperanto-Renkontiĝo. Kunvenas ofte almenaŭ du esperantistoj en fama publika ĝardeno (La Parko Cubbon) en iu sabato de ĉiu monato. Sed kelkfoje la tago de la kunveno ŝanĝiĝas. Se vi estas en Bengaluro kaj se vi deziras ĉeesti en unu el niaj BERoj, bonvolu kontakti min.
Renkontiĝas ankaŭ Esperanto-klubo (aŭ kursaro) por studentoj de la universitato Azim Premji, gvidata de doktoro Giridhar Rao, kiu instruas tie. La foto montras lin (dekstre) kun Scivolemo (antaŭe), sveda vizitanto Leif Nordenstorm, kaj (maldekstre) loka esperantisto Hari Rao.


Chaumont estas malgranda urbo en la orienta parto de Francujo. En alta mezlernejo de Chaumont okazas ekde 2015 kursoj de Esperanto al lernantoj. Ili aĝas inter 14 kaj 18. Ĉi-jare la lernantoj komunikas kun samaĝuloj el aliaj landoj : Ĉinujo, Hispanujo, Irano, Kazaĥujo, Rusujo, Vjetnamujo. La lernantoj registras mallongajn videojn kaj sendas ilin al la aliaj landoj. Post unu semajno la Esperanto-lernantoj el tiuj landoj ankaŭ sendas videojn.
Pli da informoj : https://twitter.com/EsperantoLCDG


La antaŭ-kolegiaj gestudentoj de la Aviada Fako de la Art-kolegio de Kunming lernas Esperanton. Kunming estas urbo en la ĉina provinco Yunnan. Eble pli ol 300 gestudentoj lernos la lingvon dum ĉi tiu semestro. Ili multe ŝatas interŝanĝi videojn kun samaĝuloj el malsamaj landoj. 

 

 
 
 
 
 
 


Antaŭtagmeze de la 3a de marto, Guangdong-a Esperanto-Asocio (GEA) okazigis prelegon ĉe la biblioteko de Guangzhou. Advokato Zhang Zhicheng (Johano), konstanta vicprezidanto kaj jura reprezentanto de GEA, faris prelegon kun la titolo “La ĝeneralaj trajtoj de la Esperanta traduko de Ruĝdoma Sonĝo”.
La preleganto unue prezentis sian respekton al la originala aŭtoro Cao Xueqin kaj al la Esperanta tradukinto Xie Yuming. Ruĝdoma Sonĝo estas klasika verko de la ĉina literaturo.

Pli ol 40 gepartoprenantoj ĉeestis en la kunveno, kiu havis tre viglan kaj varman etoson. La aranĝo estis ne nur por esperantistoj, sed ĉefe por la publiko.


La 24-an de februaro okazis ĉe la Biblioteko de Guangzhou prelego sub la titolo "Skizo pri Esperanto kaj ĝia apliko" de Ding Shihui, vicprezidanto de Zhongshan-a Esperanto-Asocio de Guangdong-provinco. Li estas spertoriĉa mezlerneja instruisto de la angla lingvo.

Dum 90-minuta prelego li prezentis la disvolviĝon de Esperanto de vortoj ĝis Universalaj Kongresoj de Esperanto. Li donis vivecan, profesian kaj interagan prelegon, tiel ke li rapide kreis la etoson de lernado. El sesdek aŭskultantoj kelkaj eĉ povis eklegi mallongan eseon.
Unu el la knaboj, kiu surhavas ruĝan veston en la foto, tre flue legis la tekstojn. La sceno estis varme aplaŭdita.


Dudek sep lernantoj kaj tri instruistoj renkontiĝis ĉi-dimanĉe (la 24-an de februaro) en la budapeŝta lingvolernejo "Lingvo-Studio" por trapasi provan sesion de la ŝtata KER-ekzameno pri Esperanto. Kvar el ili provis la aŭskultan kaj skriban partojn de la supera grado C-1, la aliaj la mezan gradon B-2.
Por helpi la lingvan evoluon de la lernantoj nia "Fondaĵo Eszperantó" donacis al ĉiu ĉeestanto ekzempleron de la romano Hura! de Baghy.
Post la fino de la ekzamena laborado glaso da ĉampano helpis la malstreĉiĝon dum vigla komuna babilado... 🙂
Estis aparte ĝojige sperti la ĉeeston de deko de veraj gejunuloj (15-25 jaraj), espereble ni ankoraŭ renkontos ilin en multaj Esperantaj eventoj...
La provekzamenan sesion organizis Szilvási László kaj Csiszár Pálma.
 


La itala televida kanalo RAI3 la 18-an de februaro dissendis 10-minutan televidan programon kun la titolo Esperanto lingua d’arte e di lavoro (Esperanto, lingvo de arto kaj de laboro). Estis intervjuataj tri italaj esperantistoj: Chiara Raggi, kantistino, Gabriele Corsetti, denaska esperantisto, kaj Mario Magliucci, verkisto kaj aktoro. La tri prezentiĝis bone, malgraŭ la ne tre amika sinteno de la intervjuisto.


×
×
  • Aldoni novan...

Gravaj informoj

Por bone funkcii, uea.facila uzas kuketojn. Legu nian Privatecan politikon por ekscii kiel ni uzas viajn informojn kaj la Uzkondiĉojn por esti uzanto de la retejo.