Salti al enhavo
Mallongaj raportoj pri lokaj renkontiĝoj kaj okazaĵoj

Via artikolo ne tuj aperos. Ni faros nian eblon por aperigi ĉiujn ricevitajn informojn ene de 24 horoj.


En la bela urbo Yangzhou, Longarko (ZHANG Changsheng) organizis en la 26-a de majo interesan eventon pri Esperanto kaj la historia Granda Kanalo de Ĉinio. La Granda Kanalo estas la plej longa artefarita kanalo en la mondo, de Pekino al Hangzhou.

 

Prelegis interalie Yu Jianchao kaj Sun Mingxiao. Ardo (HU Guopeng) prelegis pri William Auld kaj Marjorie Boulton, kaj la Esperanto-Muzeo de Zaozhuang prezentis sian riĉan filatelan kolekton. Arko (GONG Xiaofeng) salutis nome de UEA, kaj mi nome de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj).
Alessandra Madella


Liaoning-a Esperanto-Klubo malfermas sian 9-an Kurson kun 60 lernantoj.
Laŭ aldona raporto de S-ro Liu Weijie, tio fakte estas reta kurso en lundo, mardo kaj vendredo. Sur la bildo estas nur lokaj kursanoj, kiuj ĉeestas ankaŭ dimanĉan ĉe-lokan kurson.
Trezoro Huang Yinbao


Esperanto-Kastelo Greziljono
Ni invitas biciklemajn personojn partopreni la biciklistan semajnon de BEMI de la 21-a ĝis la 26-a de aprilo 2024. BEMI estas Biciklista Esperantista Movado Internacia. Jen pli da informoj pri la aranĝo.


La 42-paĝa gvidilo al la urbo Graz (Grac) estas senpage mendebla ĉe la Turisma Oficejo de la regiono Graz. Pli ol 900 jaroj da vivanta historio de la dua plej granda urbo de Aŭstrio. 

Necesas peti ĝin rapide, ĉar la 1-a eldono tre baldaŭ elĉerpiĝos. Jam alvenas mendoj el la tuta mondo.
Leopold Patek


Sukcesa seminario en Aruŝo
31 geesperantistaj aktivuloj de Tanzanio, Burundo, Kenjo, DR Kongo kaj Germanio lertiĝis, sub la gvidado de Francesco Maurelli, Jérémie Sabiyumva, Maria Rosaria Spanò, Costantine S. Mashauri kaj aliaj, pri kongres-organizado, informado, interpretado, turisma gvidado, grupa laboro, merkatiko, krom per prelegoj kaj aktivaĵoj celante prepariĝi por la 109-a Universala Kongreso. La seminario okazis ĉe la Aruŝa Internacia Konferenca Centro (AICC) de la 5-a ĝis la 7-a de januaro 2024. Bonvolu legi pli ĉi tie. 
Adjévi Adjé


La 14-an de januaro, 2024, Liaoning-a Esperanto-kultura Klubo okazigos “Novepokan Esperantan kunsidon 2024”, en la urbo Shenyang, Ĉinio, kune kun invititaj reprezentantoj el neesperantistaj rondoj, ekz. ekonomio, kulturo, eduko, scienctekniko, arto, amaskomunikiloj ktp. En la kunsido la klubo vaste aŭdos kaj kolektos opiniojn kaj proponojn pri la laboro de la klubo por 2024. Estos la unua fojo por la klubo organizi tian kunsidon de post sia fondo en 2020.
Wu Guojiang
Prezidanto de Liaoning-a Esperanto-kultura Klubo, Ĉinio
Foto: Placo Zhongshan fondita en 1913
fotita de s-ro Chen Haiyuan

 


ZAMENHOF-FESTO estas organizata de la grupoj de Mulhouse kaj Belfort por la 16-a de decembro 2023 en Belfort, Francujo.
Ĉi-sube estas la elŝutebla invitilo.
ZF-2023c.pdf


Libro-festoj okazas en multaj urboj, ekzemple en Berlino, ĉefurbo de Germanio. Sed ankaŭ en pluraj urboj de Francio, kiel Brive [Briv] kaj Saint-Etienne [Sentetjen] Tiu festo estis fondita en 1989, do antaŭ 34 jaroj.  La celo estis doni al kiel eble plej granda publiko guston pri legado, kaj inviti aŭtorojn por malkovri iliajn lastajn verkojn.

La loĝantoj de Saint-Etienne atendis malpacience la feston, kiu okazis dum la semajnfino de la 13-a ĝis la 15-a de oktobro 2023. Tendoj okupis surfacojn en kvar diversaj placoj. Sur la ĉefa placo (la placo de la urbodomo) granda tendo invitis vizitantojn, kun ĉeesto de 200 aŭtoroj. Sur aliaj placoj, eblis trovi librojn brokante (foje tre malnovajn kaj maloftajn) aŭ literaturon por infanoj kaj junuloj. Oni nepre devis elekti: estis tro da diversaj temoj. Mi interesiĝis pri romanoj kaj precipe pri bildstrioj.

German-devena aŭtorino nomiĝas Zelba. Ŝi rakontas multajn amuzajn spertojn en familio. Ŝia desegno-stilo estas simpla kaj alloga. Kiam okazis la falo de la Berlina muro en 1990, ŝi estis knabino kaj praktikis sporton: remadon, same kiel la du junulinoj en ŝia suba ĉarma desegnaĵo. Tiam la du teamoj de orienta kaj okcidenta Germanio devis kunfandiĝi! 

Zelba: "En la sama boato"
Kaj okazis dimanĉon matene la deksepa biciklad-kurado: ekde la alteco 615 metroj la partoprenantoj biciklis supren ĝis la alteco 1201 metroj! La temperaturo jam ekmalvarmiĝis.

Pierre Grollemund
 


La 10-an de aŭgusto 2023, dum la komuna kongreso de ILEI kaj TEJO en Lignano Sabbiadoro (Linjano Orsabla), okazis ekskurso al San Vito al Tagliamento (Sankta Vito ĉe Taljamento), urbeto en la regiono Friuli proksime al Pordenono. En Sankta Vito ĉe Taljamento loĝis Antonio Paulet, kiu eldonis multajn Esperantajn librojn dum la pasinta jarcento ĝis la fino de la kvindekaj jaroj. Multaj italaj esperantistoj lernis Esperanton per libroj eldonitaj de Paulet. Ekzemple ankaŭ la fama verko Manuale di Esperanto (Manlibro pri Esperanto) de Bruno Migliorini estis eldonita de Paulet en 1922. 
Pro lia famo la urbo dediĉis vojon al Antonio Paulet. La urbestro de Sankta Vito ĉe Taljamento, Alberto Bernava, renkontis la esperantistajn ekskursintojn en la konsilia domo de la komunumo. Por ni esperantistoj tio estis tre grava kaj interesa momento. Jen foto de la renkontiĝo kun la urbestro de Sankta Vito ĉe Taljamento.


Fine de aprilo, grupo de francaj lernantoj kun sia instruisto, esperantisto Emmanuel Desbrières, vizitis lernejon en la slovena urbo Koper. La vizito estis organizita de Peter Grbec, kiu instruas en tiu lernejo kaj ankaŭ gvidas tie Esperanto-kurson.
Estas nur dudek kilometroj inter Koper kaj Triesto, ĉe la du flankoj de la limo inter Slovenujo kaj Italujo. La filmeto montras la kunvenon de francaj kaj slovenaj studentoj en la lernejo en Koper, kaj poste iliajn ekskursojn al diversaj vidindaĵoj en ambaŭ flankoj de la landlimo. Dum vizito al Triesto ili estis akompanataj de Elda Doerfler kaj Edvige Ackermann.
 
 
 
 
 


Jen la partoprenintoj de la jarkunveno de Sveda Laborista Esperanto-Asocio (SLEA), je la 25-a de marto (sep homoj plus la fotisto). La jarkunveno okazis en la Arkivejo kaj biblioteko de la laborista movado en Stokholmo.
En 2023 la stokholma sekcio de SLEA, klubo Laborista, faros regulajn diskutrenkontiĝojn en Kafe 44 en la mezo de Stokholmo. Ni kreos flagojn por uzi en manifestacioj kaj ni eldonos grafikan libron, kies traduko estas preskaŭ finita.


La 15-an de februaro, 2023, okazis, ŝajne, unika evento en la kultura Esperanto-vivo. Estis surscenigita de profesia teatro la verko originale kreita en Esperanto kaj poste tradukita al nacia lingvo. La unua prezento okazis en Arta Centro “Teatro de Peruckij” en Odeso.

Temas pri la teatraĵo Rigardu, antaŭ ol salti de Harold Brown (1925 – 2004). Harold Brown estis angla verkisto, eseisto kaj verkisto de teatraĵoj, kiu dum la lastaj 19 jaroj de sia vivo loĝis en Svedio. Li verkis en la angla, la sveda kaj Esperanto. Lia verkaro Eduko danĝera aperis en Svedio en la jaro 2006.  El la verkoj de lia libro mi elektis traduki ĝuste tiun teatraĵon, ĉar ĝi estas vigla kaj ironie humura. Mi volonte tradukis ĝin laŭ interkonsento kun lia vidvino, Kerstin Rohdin.
Sakuntala


Sabaton la 21-an de januaro, la ĝemelaj urboj Romo kaj Parizo organizis sian 5-an legoklubon. Tiuokaze ni invitis italan poeton Tiberio Madonna paroli pri siaj verkoj.   Dudek kvar samtempaj partoprenantoj povis legi poemojn de Tiberio Madonna, kiu afable disponigis ilin en sia blogo http://pomojverdaj.blogspot.com. La plimulto de la partoprenantoj jam legis liajn poemojn, tiel ke ni povis interese debati pri kiel, kial, de kiam Tiberio verkas. Ni pasigis longan tempon per lia poemo premiita de la Belarta Konkurso de UEA "Renkonto kun la trompo", kiu estas ne tuj komprenebla sen eta klarigo.     Tamen eĉ sen klarigo, tiu premiita poemo aparte kortuŝas legantojn! Ni parolis pri poemo verkita omaĝe al Paula Silas, pri lia fabelo "Historio de ĉapelo", kaj pluraj aliaj poemoj.   Ni pasigis bonegan literaturan momenton en agrabla kaj amika etoso. Ni ĉiuj deziras al Tiberio la plej grandan sukceson pri estontaj verkoj !   Nia legoklubo estis registrita de Debora Rossetti. Jen jutuba ligilo : https://youtu.be/ShNl6oAp9hg   Amike, Mark Ĵiro  


La 17-an de decembro okazis la Zamenhof-festo en Sidnejo, Aŭstralio. Krom esperantistoj venis ankaŭ studentino de la universitato de Sidnejo, kiu verkis antaŭ ne longe artikolon pri la Esperanto-domo. Ŝi venis kun pluraj aliaj studentoj.
Ni babilis kaj ni iomete manĝis interalie verd-stelajn biskvitojn. Poste Rainer Kurz prelegis pri rifuĝintoj en Germanio. Sekvis ludo kaj puzlo-konkurso. Ŝajnas al mi, ke ĉiuj ege ĝuis tiun sperton.
Nicole Else

 


La 11-an de decembro en Restoracio Vapiano en Berno. Tie en bela salono dek tri esperantistoj festis la Zamenhof-tagon.


Instruistinoj de Elementa Lernejo Baiyangshujie en la urbo Tajuano (Taiyuan), provinco Ŝanŝio (Shanxi), Ĉinio, legas poemon el La Stranga Butiko de Raymond Schwartz, por festi la fondiĝon de Weilun-muro kaj memore al la 163-a naskiĝtago de Zamenhof.
La Stranga Butiko estas unu el la du verkoj rekomenditaj de ILEI por la Internacia Tago de la Esperanta Libro 2022. La tekstoj kaj ties enkondukoj estas elŝuteblaj senpage el la retejo de ILEI.
 


En Lubumbashi, la dua plej granda urbo de Kongo, fondiĝis Esperanto-klubo. La urbo troviĝas tute en la sudo de la lando. Nun la klubo bezonas lernolibrojn en la franca aŭ svahila, vortaretojn kiel Poŝamiko kaj ankaŭ legomaterialojn. Liberigu viajn librokolektojn kaj helpu Esperanton en Afriko.

Jen la adreso:
Lando : Kongo-kinŝaso
Provinco: Haut-katanga
Urbo: Lubumbashi
Postkesta numero: 1023
Telefonnumero: +243 972 716 042.
en Kongo ne ekzistas "Poŝtkodoj".
Se vi havas demandojn, bonvolu starigi ilin.
Espoir Kasati


Dank’al s-ro Liu Weijie, dumviva membro de UEA, la Granda Amuzvespero de Printempa Festo de Ekonomiaj kaj Kulturaj Rondoj en Liaoning enkondukos Esperanton, Ni, Liaoning-a Esperanto-kultura Klubo, kiel unu de la ĉefaj organizantoj, partoprenos la feston. La 9-an de januaro, 2022, per televido kaj reto 43 milionoj da loĝantoj de la tuta provinco vidos Esperanton, aŭskultos Esperantan saluton de la estraro de Liaoning-a Esperanto-Kultura klubo al Nova Printempo 2022, kaj spektos prezenton de la klubanoj en Esperanto. Sur fonaj muroj kaj granda ekrano aperos nia lingvo kiel en la ĉi-supra foto.
Ni kore dankas tiujn esperantistojn, kiuj prizorgas kaj subtenas nin diversmaniere.
Wu Guojiang
Prezidanto de Liaoning-a Esperanto-kultura Klubo, Ĉinio
(中国辽宁世界语文化俱乐部)


La 15an de decembro 2021 la Odesa Nacia Scienca Biblioteko organizis retan konferencon, dediĉitan al nia lingvo kaj movado en la ukraina kaj la rusa lingvoj.
Tiu evento estis destinita por neesperantistoj. Ni rakontis pri Esperanto, pri Ludoviko, pri renkontiĝoj de esperantistoj... Ni ankaŭ montris malnovajn kaj modernajn Esperantajn librojn el la nacia biblioteka kaj personaj kolektoj.


La 13-an de septembro dek tri samideanoj kunvenis en la nova sidejo de ELI (Esperanto-Ligo en Israelo), en la moderna Alon-turo en Telavivo. Tie ELI aĉetis oficejon, kiun ĝi intencas luigi, kaj tial havas la rajton senpage uzi la apudan kunvenejon. Kvankam ĝi estas pli malgranda ol nia antaŭa klubejo, ĝi estas senpaga (nia antaŭa klubejo kostis pli ol mil siklojn monate). Krome ĝi havas senliman kafon kaj modernan komputilan ekranon, kaj estas ne malpli centre lokita. Por homoj, kiuj venas de ekster Telavivo ĝi estas eĉ pli facile atingebla.
La programo temis pri la nova septembra numero de Revuo Esperanto, kiun mi projekciis sur la grandan ekranon. Sekve estis vigla babilado kaj kafumado.
Poste okazis kunsido de la Estraro, kiu traktis i.a. la 21-an Israelan Kongreson okazontan komence de oktobro en Telavivo.
Amri Wandel


Kadre de la prezenta serio "Simpozio pri Kultura Memoro" organizita de Esplorcentro pri Historia kaj Kultura Heredaĵo de la Universitato Hacettepe (HÜTKAM), sabate la 6-an de februaro:
-- D-ro kaj universitata preleganto s-ino Başak Aray faris prezenton pri "Diskutoj pri Internacia Helplingvo" (ĉefe pri Esperanto)
-- D-ro s-ino Pınar Sel faris prezenton pri “La historio de Esperanto en Turkio”.
En la prezento partoprenis preskaŭ 100 homoj, kiuj plejparte estis universitatanoj. La prezentoj, kiuj estis malfermitaj al ĉiuj, daŭris preskaŭ du horojn kaj okazis en la turka lingvo pere de la platformo Zoom.


Sabaton la 2-an de Januaro okazis la 6-a babilrondo inter la ĝemelaj urboj Romo kaj Parizo. Samtempe partoprenis en ĝi 28 homoj el pluraj landoj. Kompreneble Francio kaj Italio estis reprezentitaj, sed ankaŭ Germanio, Svislando, Nederlando, Usono, Rusio kaj Barato.
Krom la tradiciaj novjaraj bondeziroj, ni parolis pri bonaj intencoj kaj decidoj. Pluraj homoj parolis pri dieto kaj marŝado sed ĉefe la partoprenantoj forte deziris denove vojaĝi. Ĉiu esprimis sian frustriĝon kaŭzitan de la kronvirusa pandemio. La malebleco vojaĝi malfeliĉigis plejmulton da esperantistoj, kaj nun ilia vojaĝemo des pli fortiĝas !
La venonta babilrondo okazos sabaton la 6-an de februaro je la 18-a horo kaj temos pri literaturo. Ni parolos pri niaj plej ŝatataj libroj, deklamos poemojn. Ni legu!
Marc Giraud (Mark Ĵiro)


Tri homoj en du lokoj festas la naskiĝtagon de Zamenhof
Ĉiu 15-a de decembro estas la datreveno de la naskiĝo de la fondinto de Esperanto Zamenhof, fare de diverslandaj esperantistoj. La 15-an de decembro 2020 Huang Yanping kaj mi veturis de Guangzhou-urbo al Shenzhen por viziti profesoron Du Shouhe, veteranan esperantiston. Tri homoj en du lokoj festis la naskiĝtagon de Zamenhof. 
Profesoro Du Shouhe kapablas paroli Esperanton kaj lerte ludas muzikajn instrumentojn. Sinjorino Huang Yanping estas la plej bona kantistino de Esperantaj kantoj en la provinco Guangdong. Ĉi-vespere ili kunlaboris pri la Esperanta kanto "La Espero".  Ili kunlaboris unuafoje, ludante kaj kantante, kaj ili kunlaboris en silenta kompreno. Ne estas antaŭprovludo, ĝi simple sukcesas. Ĉu per la helpo de Zamenhof? Mi regalis miajn orelojn.
Ili ankaŭ kunlaboris pri la kanto "Kantado kaj Rideto". Unu estas profesia en ludado kaj la alia estas dediĉita al kantado. Mi respondecas pri aprezo.
Profesoro Du Shouhe ankaŭ konigis al ni siajn elstarajn kontribuojn al Esperantujo en la 1980-aj kaj 1990-aj jaroj. Fine, li speciale dankis sinjorinon Huang Yanping kaj mi pro festado de la tri homoj en du lokoj kun li.
  Wu Hanping (Harpina)         
2020-12-15 en Shenzhen


×
×
  • Aldoni novan...

Gravaj informoj

Por bone funkcii, uea.facila uzas kuketojn. Legu nian Privatecan politikon por ekscii kiel ni uzas viajn informojn kaj la Uzkondiĉojn por esti uzanto de la retejo.