Salti al enhavo

Furorlisto


Populara enhavo

Montriĝas enhavo pleje ricevinta reputacion ekde la 10/21/19 en ĉiuj lokoj

 1. 3 poentoj
  Leonard Newell naskiĝis en Londono en 1902, kaj lernis Esperanton en 1916. Li travivis interesan, aventur-plenan vivon en pluraj landoj. Li loĝis dum multaj jaroj en Aŭstralio, kie li fariĝis prezidanto de la nacia Esperanto-asocio. Li kunlaboris en pluraj Esperanto-gazetoj, inter-alie ĉe la grava revuo Literatura mondo. Li estis brila Esperanta tradukisto, instruisto kaj preleganto. Parizo de L. N. NEWELL Postlasis mi la koron en Parizo, Nun restas mia koro trans la mar’; Revenis mi al hejmo kun valizo Enue vivi dum alia jar’ ... Sed koron mi postlasis en Parizo. Aĥ, kiom mi sopiras al Parizo! Eksaltas mia sango en la vejn’; Urbego de gajeco kaj surprizo, De vino kaj kafejoj apud Seine Ĉielon spegulanta el turkiso. Printempe verdas arboj en Parizo, Bluetajn ombrojn ĵetas Notre Dame, Kaj kajoj malvarmetaj de Parizo Dormetas sub karesa suna flam’ Ĝis brilos lampoj sub krepuska grizo. Tre belaj estas Moskvo kaj Kadizo, Berlino, Buda, Romo kaj Vien’; Pli bela estas urbo sur Tamizo; Sed ravas min nur franca la siren’: Min sorĉos ĝis la morto nur Parizo. Da rimoj elĉerpiĝis la provizo: Mi finu. Sed komprenu anĝelar’: Post morto min atendos Paradizo, Sed iros al ĉiel’ nur ŝelo -- ĉar ... Mi lasos mian koron en Parizo. Notoj: Seine estas la nomo de la rivero, kiu fluas tra Parizo. Notre Dame estas la nomo de fama preĝejo (vidu la artikolon pri ĝi en uea.facila). Tamizo estas la nomo de la rivero, kiu fluas tra Londono. Dum vizito al Eŭropo en 1968 Newell subite mortis en vagonaro survoje al Parizo. Li estis enterigita en Parizo.
 2. 3 poentoj
  Ĉu vi volas ludi amuzan ludon en Esperanto? Ludon per kiu vi povas ekzerci vian scion de Esperanto kaj eventuale lerni novajn vortojn? Ludu “Vortludo”-n, la novan senpagan poŝtelefonan ludon kreitan de danaj esperantistoj. La ludo similas al la konata tabul-ludo skrablo. Laŭ la kreintoj, ĝi enhavas vortliston kun pli ol 6 milionoj da Esperantaj vortoj. La reguloj de la ludo estas simplaj. Ĉiu ludanto ricevas sep literojn kaj metas kelkajn sur la tabulon por krei novan vorton aŭ por aldoni al vorto jam troviĝanta sur la tabulo. Ĉiu litero devas tuŝi unu alian literon sur la tabulo. Kiam oni uzas literojn, oni ricevas novajn, por ke oni ĉiam havu sep literojn, ĝis ĉiuj literoj estas jam prenitaj. Kiam ne plu restas literoj, la ludo finiĝas, kaj la ludanto kun plejmulto da poentoj gajnas. Ju pli longa la vorto, des pli da poentoj oni gajnas. Sed ne ĉiuj literoj estas egalaj. Ofte uzataj literoj kiel A, O, E meritas nur 1 poenton, sed maloftaj literoj meritas pli, ekzemple Ŝ gajnas 4 poentojn, Z 5 poentojn kaj Ĥ 9 poentojn. Ekzistas ankaŭ premiaj poentoj. En ĉiu kvadrato, unu el kvar lokoj enhavas kaŝitan premion, kiu donas pli da poentoj. Se oni metas la literon sur la kaŝitan premion en la verda kvadrato oni gajnas duoble da poentoj, kaj en la blua kvadrato oni gajnas trioble da poentoj. La ludo estas tre nova, do oni ankoraŭ plibonigas ĝin kaj aldonas novajn vortojn. Oni povas ludi kontraŭ nekonataj homoj, aŭ inviti amikojn (tio estas pli amuza). Oni povas sendi mesaĝojn al la alia ludanto por babili kaj diskuti la ludon. La ludo estas senpaga sed enhavas reklamojn. Eblas ludi ĝin per poŝtelefonoj Android aŭ iOS. Mi forte rekomendas la ludon, ĉar ĝi estas tre amuza. Ludante ĝin oni pripensas kaj mem eltrovas novajn vortojn. Robert Nielsen
 3. 2 poentoj
  Lasta novaĵo! Por kuraĝigi la partoprenon, UEA ĵus anoncis, ke ĝi donacos 100 eŭrojn por ĉiu el la unue ricevitaj dek filmoj, kaj ke ĉiuj ricevotaj filmoj havos la ŝancon gajni premion. Ĉi-jare oni festos la 55-jariĝon de la Esperantaj dissendoj de Ĉina Radio Internacia. Por festi tiun okazon Ĉina Radio kaj Universala Esperanto-Asocio anoncas filmo-konkurson “Mia Asocio, Mia Urbo”. La konkurso celas diskonigi Esperanto-asociojn en diversaj lokoj tra la mondo kaj samtempe la lokajn kulturaĵojn de la urboj, kie troviĝas tiuj asocioj. Por partopreni en la konkurso necesas sendi mallongan (2- ĝis 10-minutan) filmon, kun subtekstoj, pri sia Esperanto-asocio kaj pri la kulturaĵoj de sia urbo. Laŭ sugesto de UEA, vi povus ankaŭ filmi urbon, kie okazis aŭ okazos nacia aŭ internacia Esperanto-kongreso, kunveno, seminario, renkontiĝo, aŭ alia evento. Krom la filmo, necesas sendi ankaŭ artikolon bele ilustritan per bildoj aŭ fotoj pri la asocio kaj la kulturaĵoj de la urbo, kiun vi elektis. La filmo, artikolo kaj subtekstoj kompreneble devas esti en Esperanto. Sed atentu: la lim-dato jam alproksimiĝas! Necesas sendi la filmon ĝis la 15a de decembro. La tri plej bonaj filmoj estos prezentataj dum la Universala Kongreso en Montrealo. La gajnintoj ricevos tre interesajn premiojn: 1. senpagan aliĝon al la Universala Kongreso en Montrealo (aŭ repagon de la aliĝkotizo, se tio jam estis pagita); 2. loĝadon en hotelo dum la daŭro de la kongreso; 3. partan repagon (ĝis 500 eŭroj) de la vojaĝo. Premioto, kiu ne povos ĉeesti la kongreson, rajtos alimaniere uzi la premian sumon. Se vi deziras partopreni en la konkurso, atentu, ke vi devas esti individua membro de UEA por 2019. Nemembroj povas aliĝi ĉe la retejo de UEA. Bonvolu vidi la Gazetaran Komunikon de UEA por la detala regularo de la konkurso.
 4. 2 poentoj
  Kia voĉo, Maŭrico! Via voĉo sonas klare kaj bele. Dankon pro via laboro; ankaŭ al John.
 5. 2 poentoj
  Anne Frank ne estas de hieraŭ. Mies Bouhuys. Tradukis Nora Bartels. Apeldoorn: FELUA-grupo, 1988. 194 paĝoj. Prezo 3.90 €. Memore al la naŭdek-jariĝo de Anne Frank, la 12-an de junio 2019, UEA reproponis la libron Anne Frank ne estas de hieraŭ. La tragedian historion de sia familio Anne Frank priskribis en sia mondfama taglibro, kaj tiu taglibro aperas ankaŭ en tiu ĉi rakonto. La libro priskribas la vivon de la familio Frank antaŭ ol ĝi transloĝiĝis de Germanujo al Nederlando, ĝis la malfeliĉega fino en la naziaj koncentrejoj. La cent naŭdek paĝoj de la libro estas dividitaj en dek du ĉapitrojn. Kelkaj titoloj de la ĉapitroj montras la ĉefajn okazaĵojn de la mallonga vivo de Anne (La vagonaro, La komenco, La postdomo). Aliaj kor-tuŝe memorigas pri okazintaĵoj, kiuj unue ŝajnis gravaj nur por la eta Anne, sed kiuj poste montriĝis gravegaj en la longa sufer-plena sperto de ŝia familio kaj de ĉiuj viktimoj de la nazioj dum la Dua Mondmilito. La mesaĝo de la libro estas tute klara: ke oni neniam forgesu la abomenajn teruraĵojn de la Holokaŭsto, kaj ke oni ne pensu ke tia perforto de homo al homo, tiaj teruraj misfaroj, ne povus okazi ali-loke en la mondo aŭ ne povus okazi denove. Anne Frank ne estas de hieraŭ. Tiu mesaĝo estas precipe aŭskultinda dum tiu ĉi parto de la 21-a jarcento, kiam la kunvivado inter malsamaj eroj de la socio estas sub premo de la fortoj de ekstremismo. Temas pri historia kaj pensiga libro - sendube. Temas ankaŭ, tamen, pri verko facile legebla kun bela kaj flua stilo kaj tre eleganta lingvaĵo. La uzo de multaj tre bone elpensitaj Esperantaj esprimoj donos al la legantoj okazon por lerni novajn vortojn kaj vere ĝui la riĉecon de nia lingvo. La libroservo de UEA rekomendas ĝin por ĉiuj, kaj mi same opinias. Bonan legadon! Maŭrico Giacometto ('Rico')
 6. 2 poentoj
  Sternenhoch estas la unua opero verkita tute en Esperanto. Ĝi aperis en 2018 kun neatendita sukceso ĉe la Nacia Teatro en Prago, Ĉeĥujo. La muziko kaj teksto estis verkitaj de la ĉeĥa komponisto Ivan Acher surbaze de la romano Utrpení knížete Sternenhocha (“La suferoj de la princo Sternenhoch”), eldonita en 1928 de la ĉeĥa poeto kaj filozofo Ladislav Klíma. Acher mem ne parolas Esperanton, sed li deziris, ke la opero estu kantata en Esperanto, por ke la spektantoj aŭskultu la muzikon sed ne klopodu deĉifri la vortojn. Li sendis unuopajn scenojn al la tradukanto, kiu esperantigis la deziratajn frazojn, kaj nur poste Acher verkis la muzikon. Ivan Acher jam komponis muzikon por kelkaj filmoj kaj teatraĵoj, sed Sternenhoch estas lia unua opero. La tradukisto, Miroslav Malovec, poste ricevis la diplomon de UEA pro Elstara Arta Agado en 2019 sekve de tiu traduko. La 27-an de septembro 2019 la Nacia Teatro de Prago prezentis ĝin denove ĉe la Internacia Teatra Festivalo en Nitro. La prezentaĵo estas rete dissendata kun subtekstoj en la ĉeĥa, la angla kaj aliaj lingvoj. La plena opero Sternenhoch restos senpage spektebla en la reto ĝis la 26-a de marto 2020. Estas subtekstoj en la ĉeĥa, la franca, la germana kaj la angla, kun ebleco pri aŭtomata tradukado en 114 pliaj lingvoj. Per jena ligilo eblas spekti la tutan operon, kaj ankaŭ elekti subtekstojn en sia preferata lingvo. La opero estas prezentata kadre de grava kultura projekto OperaVision, kiu estas financata de Europa Unio. Ĝi celas konigi la mondon de opero al la plej vasta kaj divers-aĝa publiko per reta dissendado kaj prezentado de operoj. Al tio aldoniĝas artikoloj, intervjuoj kaj aliaj uzeblaj rimedoj por tiuj homoj, kiuj interesiĝas pri tiu arta formo kaj deziras lerni pli pri ĝi. Aldone al la plenlonga filmo Sternenhoch, ĉe la retpaĝo de OperaVision troviĝas ankaŭ aliaj filmetoj kaj intervjuoj. Se vi deziras malkovri pli pri tiu opero kaj pri la elekto de Esperanto por la teksto, bonvolu spekti mallongan prezenton de la reĝisoro Michal Dočekal kaj tre interesan intervjuon kun la komponisto Ivan Acher. Ambaŭ filmetoj havas subtekstojn en Esperanto. UEA varme invitas ĉiujn interesatojn spekti la operon kaj tiel subteni tre gravan utiligon de nia lingvo en la internacia kultura medio.
 7. 2 poentoj
  Karega Rico!Koran dankon por viaj afablaj kaj kuraĝigaj vortoj.Via mesaĝeto estas honoro al mi.Mi jam auskultis vian belan voĉon kaj la prononco voĉo kaj maniero estas laŭdinda.Mi malofte spertis tion.uea.facila estas la kreskanta komunumo kio certe estos frukto-dona dum venta tempo.Refoje mi dankas por via mesaĝo.
 8. 2 poentoj
  Dankon pro via bela komento kaj afablaj vortoj pri la artikolo, Muhammad. Plaĉas al mi ankaŭ legi, ke la starigo de tiu ĉi retejo provizas vin per utila ilo por legi pli da Esperanto. Post tiaj belaj komentoj, ni certe daŭrigos nian laboron kaj produktos pli da artikoloj.
 9. 2 poentoj
  Multajn dankojn pro via bela komento! Ĉar vi petis korektadon laŭnecese, mi atentigas vin, ke post "da" ne devus aperi akuzativo, do "Ni bezonas pli da toleremo" kaj "Ni en Azio en havas sufiĉe da materialo". La akuzativo post la vortoj "bezonas" kaj "havas" fakte apartenas al la vortoj "pli" kaj "sufiĉe", sed tiuj vortoj ne prenas akuzativan formon. Pli facilaj ekzemploj estus "Ni bezonas cent gramojn da sukero", aŭ "Ni havas tri skatolojn da libroj". Vi vidas, ke la vortoj "gramoj" kaj "skatoloj" prenas akuzativon, tamen ne la vortoj post "da".
 10. 2 poentoj
  Bela artikoleto pri la belega libro.Vere Anne Frank estas kompatinda simbolo de tiu malbonega tempo de homa historio.Bedaŭrinde ni homoj,ne lernis ion de tiu tempo.ni ankoraŭ spertas Ekstremismon en la tuta Mondo kaj nur povas revi pri paco.Rakonto de Anne certe havas valoran lecionon al la nuna homaro.Ni bezonas pli da TOLEREMON ol la tempo de Anne.Mi ĉiam restos dankema al UEA kiu kreis ĉitiun retejon kiu ne nur donas al ni informojn sed ankaŭ ligas nin al la tutmonda Esperantistaro.Ni en Azio ne havas sufiĉe da materialon por legado,uea.facila certe malmultigos tiun mankon!
 11. 2 poentoj
  Saluton Vasil! Kiel vi fartas? Ni jam renkontighis en diversaj kongresoj. Mi tre admiras vian laboron por Esperanto, por eldoni la turkan stelon, por instrui la lingvon. Bravo!!! Daurigu!!! Elkore salutas Mirejo, nuntempe en Benino.
 12. 1 poento
 13. 1 poento
  Belega mondfama kant', nur eĉ pli alirebla al ĉiuj dank' al Esperant'..
 14. 1 poento
  Saluton, se vi deziras paroli mi ankaŭ deziras praktiki. Ni povus fari babiladojn per skypo, ĉu ne?
 15. 1 poento
  Saluton de la frenezaj geavoj el Francio, kiuj vojaĝas alimaniere dank'al esperanto............ Ni neniam sufiĉe dankos Esperantujon....................... Nia vivo ŝanĝiĝis danke al ĉiuj.................... Kompreneble ni estas en Pasporta Servo, do.............vi ja scias, kio estas faronta...................por ke ni brakumu unu la aliajn. Alia solvo estas partopreni en esperantaj eventoj............kiel IJK............. Ĝissssssssssssssssssssstefano+Beti
 16. 1 poento
  Korajn Dankojn @trinukso; vi estas tre afabla. Mi ĝojas pro tio, ke la voĉlegadoj estas utilaj al uzantoj de la retejo. En la nomo de John kaj mi, kaj ankaŭ en la nomo de ĉiuj kunlaborantoj en la teamo de la retejo, mi kore dankas vin.
 17. 1 poento
  Winnie-la-Pu. A.A. Milne. Red. H. Tonkin. Tradukis I. Kellermann Reed, R.A. Lewin. Roterdamo: UEA, 1992 (2a eld). 9+164 paĝoj. Prezo: 12.30 €. Winnie-la-Pu estas unu el la plej amataj libroj por infanoj. Ĝi temas pri pluŝ-urseto, Winnie-la-Pu, kiu loĝas en la Cent-akrea Arbaro kaj kiu havas multajn aventurojn kun siaj arbaraj amikoj. Ĝi estas kolekto de mallongaj rakontoj, kiun verkis la aŭtoro angla A. A. Milne en 1926. Milne volis verki allogajn rakontojn por sia filo Christopher Robin, kaj en tiuj rakontoj li imagis la aventurojn de la pluŝbestoj de sia filo. El tiuj ludiloj, li kreis la konatajn rolulojn Winnie-la-Pu, Porketo, Strigo, Kuniklo, Ia, Kanga kaj Ruo. La libro prezentas Winnie-la-Pu, kiu estas priskribita kiel Urso de Tre Eta Cerbo (aŭ pli afable Kara Stulta Urso). Winnie havas multajn amikojn, kaj ĉiam pensas pri manĝaĵoj, precipe pri mielo. Multaj aventuroj okazas, kun inter-alie koleraj abeloj, inundoj, la perdo de la vosto de Ia, la ĉaso al Vuzlo, kaj vojaĝo al la Norda Poluso. Kiam ajn li havas problemon, Winnie estas savita de siaj bestaj amikoj aŭ de Kristoforo Robin mem. Alan Alexander Milne estas konata precipe pro siaj rakontoj pri Winnie-la-Pu. Tamen ilia sukceso fariĝis fonto de granda ĝeno por li. Li jam estis sukcesa aŭtoro, kiu verkis teatraĵojn, detektivajn romanojn, amuzajn poeziaĵojn, kaj aliajn verkojn. Li deziris verki pri temoj, kiuj plaĉus al li mem, ne nur verki por infanoj. Milne naskiĝis en Londono en 1882, kaj unu el liaj lernejaj instruistoj estis la fama aŭtoro H.G. Wells. Li estis vundita dum la Batalo de Somme de la Unua Mondmilito, kaj revenis al Anglio, kie li laboris por la propaganda servo de la brita armeo. Estas tre malfacile ne ŝati ĉi tiun libron, ĉar ĝiaj personoj aperas en la infanaĝo de multaj homoj en ia formo aŭ alia. La rakontoj memorigas nin ĉiujn pri la mirinda mondo de la infana kredemo. La libro estas utila al lernantoj pro la facile sekveblaj kaj amuzaj rakontoj. Ĝi ankaŭ enhavas mallongan liston de malfacilaj vortoj uzataj en la teksto, kaj estas ilustrita per la ĉarmaj originalaj desegnaĵoj de Ernest H. Shepard. Maŭrico Giacometto kaj John Parkinson
 18. 1 poento
  Por bone funkcii, supozeble tiu ludo bezonas sufiĉe grandan ludantaron, en ĉiuj partoj de la mondo. Nature estos malpli da homoj en la komenco, kaj espereble ili ne rezignos antaŭ ol la grupo sufiĉe grandiĝos por certigi, ke oni ĉiam trovos kunludanton.
 19. 1 poento
  Mi konsentas kun Diccon ! Kaj ekde kiam mi legis tiun artikolon mi fulmrapidis al la aplo! Mi jam provis ludi kun tri homoj : la unua ludis unu fojon kaj nenion faris de 6 tagoj, la dua ankoraŭ ne ludis de 2 tagoj, la tria trifoje ludis, respondante en malpli ol unu tago ĉiufoje... mi esperas ke li/ŝi daurigos !
 20. 1 poento
  Ankaŭ mi haltis unu-du fojojn, kiam mi unue eklernis Esperanton. Sed poste mi ĉiam reprenis ĝin. Kiel bonŝance! Sen Esperanto mia vivo nun estus tute malsama - interalie, mi ne estus renkontinta mian edzon.
 21. 1 poento
  gratulojn, john! kial vi ne parolu pri tio en la londona grupo en januaro? renato
 22. 1 poento
  Dankon al @John Greenwood pro la tre interesa artikolo. Mi tre ĝojis malkovri grandajn faktojn pri la unua esperanta klubo. Ankaŭ estas klubo de Leeds se iu estas interesita, kiu estas proksime de Keighley
 23. 1 poento
  Dankon, Matio! Estas kelkaj kluboj en kaj apud Londono. Mi ne scias pri la situacio en norda Anglujo, sed mi ĝojas scii, ke estas klubo en Leeds. Mi volonte legos novaĵojn pri ĝi en nia rubriko "Loke", post via venonta kunveno.
 24. 1 poento
  Saluton al Londona Esperanto-klubo, Mi ĝojas ke estas klubo ĉi tie, de Britio. Mi deziras ke pli ankaŭ havas "lokon" ĉi tie. Mi estas la estro de la Leedsa Klubo, kaj mi aldonos tiun ĉi lokon januaron, post nia sekvonta kunveno. Bonajn dezirojn al vi, Matio,
 25. 1 poento
  ”uea.facila certe malmultigos tiun mankon! ” estas fakto kaj elegenta frazo.
 26. 1 poento
 27. 1 poento
 28. 1 poento
  Mi rekomendas ke vi reprovu. Mi ĉiam trovas aliajn homojn, eĉ se mi devas atenti iomete. Oni certe ne devas atendi monatojn por trovi kunludanton.
 29. 1 poento
 30. 1 poento
  Mi pensas pri vi. La odoro de mia patrino venas al mia nazo. Mia patrino, la monda beleco, vi sur-rajdis la karuselon de la festo ene de mi. Vi turniĝadas kaj viaj jup-basko kaj hararo flugadas. Mi vian roziĝantan vizaĝon daŭre perdas kaj poste retrovas. Pro kio mi memoras vin kiel vundon de tranĉilo? Kvankam vi estas tiel for de mi, pro kio mi aŭdas vian voĉon kaj ekĵetiĝas el mia loko? Mi elgenuiĝas kaj rigardas viajn manojn. Mi volas tuŝi ilin sed mi ne povas. Mia rozo, mi estas la konfuzita spektanto malantaŭ vitro de mia dramo kiun mi rolas en mia krepusko. Nazim Hikmet tradukita de Vasil Kadifeli
 31. 1 poento
  Jes, Rico, vi pravas, ke tiaj pozitivaj komentoj estas tre kuraĝigaj por ni kunlaborantoj!
 32. 1 poento
  Mi ne havas vortojn esprimi al vi.Dankon por la korektoj.Tio estas Espero por ni ke nun ni ne nur povas legi sed ankaŭ povas lerni kaj plibonigi la scion de la lingvo..En venontaj komentoj mi bezonos saman helpon de vi kaj ĉiam restos dankema.Dank al Esperanto kiu donis al mi bonkorajn geamikojn tra la Mondo. Kaj intertempe dankon al UEA kiu donis tiun bonegan ŝancon al ni!!
 33. 1 poento
  Bonvenon al uea.facila, la nova retejo de UEA. En ĉi tiu retejo vi trovos informojn kaj novaĵojn pri la Esperanto-movado. La artikoloj estas mallongaj kaj facile legeblaj por helpi homojn, kiuj nun lernas la lingvon. Sed espereble ankaŭ pli spertaj esperantistoj trovos ilin interesaj! Ni deziras, ke la informoj en ĉi tiu retejo vojaĝu ne nur en unu direkto. Tial ni invitas niajn legantojn mem kontribui. Vi povos aldoni viajn komentojn sub artikoloj, kaj esprimi vian opinion pri la filmetoj prezentataj en la rubriko Filmetoj. Kiuj estas niaj legantoj? Prezentu vin mem en la rubriko Niaj legantoj. Vi trovos pli da informoj pri tiu rubriko ĉi tie. Ĉu vi kaj aliaj esperantistoj el via urbo aŭ regiono organizis renkontiĝon aŭ kunvenon? Ĉu formiĝis nova grupo? Sendu mallongan informon kaj foton de la okazaĵo al la rubriko Loke. Nun vi komprenas, kiaj informoj kaj artikoloj aperos en ĉi tiu retejo. Ni invitas vin legi, mem kontribui, kaj ĝui. Anna Löwenstein
 34. 1 poento
  Sen-rita emerito – sen-brutara nomado – babilema poligloto Jen originala maniero prezenti min. Ĉar mia persona nomo Mireille devenas de la provenca lingvo, malnova lingvo el suda Francio, kaj tiam estis MIREIO, mi kutimas uzi la nomon MIREJO en Esperantujo. Mi estas svisa franclingvanino. Emerito mi estas, mi estis lingvoinstruistino en mezlernejo. Mi aĝas pli ol 70 jarojn. Nomado mi estas, ĉar mi multe vojaĝas. Tamen kutime nomado vojaĝas por serĉi herbon kaj akvon por siaj brutoj. Mi ne havas brutojn, mi ne havas aron da brutoj, mi vojaĝas sola. Babilema mi estas, kaj tion mi faras en la franca, germana, svisgermana kaj Esperanto. Ankaŭ la anglan kaj italan mi mezbone parolas. Pro la fakto, ke mi iom lernis la japanan loĝante en Japanio dum preskaŭ unu jaro, mi ŝerce asertas, ke mi parolas 6,2 lingvojn. Mi havas diversajn taskojn en la Movado. Pri tio, se vi volas, serĉu mian nomon Mireille Grosjean en Vikipedio kaj tie vi povos legi pli pri mi. Mi tre ŝatas skribi, verki, rakonti ion, ne ion ajn, sed interesajn travivaĵojn aŭ spertojn aŭ eventojn aŭ ion pri interesaj homoj aŭ regionoj aŭ fenomenoj. Do tutcerte mi sendos pliajn kontribuojn al uea.facila. Mi tre dankas al Anna, kiu inventis tiun retejon kaj prizorgas ĝin.
 35. 1 poento
  Ĉu vi povas kredi, ke la unua programisto naskiĝis antaŭ ducent jaroj? Ŝi nomiĝis Ada Lovelace, kaj ŝi estis la filino de la fama angla poeto lordo Byron kaj la matematikistino Annabella Byron. Ŝi naskiĝis en decembro 1815, sed bedaŭrinde ŝiaj gepatroj eksgeedziĝis du monatojn post ŝia naskiĝo. Ŝia patro forveturis el Britujo tuj poste, kaj Ada neniam renkontis lin. Li mortis en Grekujo ok jarojn poste. La patrino de Ada petis siajn instruistojn, ke ili instruu ŝian filinon pri scienco kaj matematiko. Ada renkontis la matematikiston kaj mult-fakulon Charles Babbage kiam ŝi havis dek sep jarojn, kaj ili amikiĝis. Li nomis ŝin poste "la sorĉantino de nombroj". Ada Lovelace 20-jara, de Margaret Sarah Carpenter (1836) Babbage planis la diferenco-maŝinon kaj la analitikan maŝinon. Li neniam finkonstruis ilin, sed la Muzeo de Scienco en Londono konstruis la diferenco-maŝinon en 1991. Praktike ĝi estas kalkulilo, dum la analitika maŝino estis pra-komputilo, kiu devis uzi tru-kartojn kaj plenumi programojn. Babbage estis invitita prelegi en la itala urbo Torino pri sia analitika maŝino. Ĉeestis Luigi Menabrea, matematikisto kaj estonta ĉefministro de Italujo, kiu verkis pri ĝi franc-lingvan dokumenton. Ada tradukis la dokumenton en la anglan. Sed ŝi ankaŭ evoluigis ĝin, kaj skribis kiel komputi la nombrojn de Bernoulli. Oni kutime konsideras tion kiel la unuan komputilo-programon. La komputaĵo de Ada Lovelace pri nombroj de Bernoulli En novembro 1852 ŝi mortis nur 36-jara pro kancero. Ankaŭ ŝia patro mortis je la sama aĝo. La programlingvo Ada estis nomita laŭ ŝi. Kiam oni pensas pri la historio de komputiloj, oni devas memori Ada Lovelace, la unuan programiston. James Draper
 36. 1 poento
  Bela kaj mirinda informo! Kompreneble ni ĉiam rememoras Ada kiam ni parolas aŭ skribas pri la historio de komputiloj. Dankon por la artikolo...
 37. 1 poento
  Elkoran saluton el Pakistano kaj gratulon por la nova retejo por Komencantoj kaj ĉiuj Esperantistoj. Mi deziras plu da sukcesojn al la redaktoro kaj al la helpantoj.
 38. 1 poento
  De la 1-a ĝis la 8-a de aŭgusto 2020, okazos la 105-a Universala Kongreso (UK) en Montrealo, Kanado. Se vi estas komencanto, eble vi ne scias, kio okazas dum UK. La UK estas la plej granda evento dum la jaro, por la esperantistoj. Estas kvazaŭ ĉeesti sciencan, edukan, kulturan kaj turisman festivalojn samtempe. La programo estas tre varia kaj celas ankaŭ komencantojn kiel vi. Vi povos ĉeesti kursojn kaj konversaciajn rondojn por progresi en Esperanto. Dum UK, vi povos amikiĝi kun partoprenantoj el pli ol 75 landoj. Tio estas tre bela sperto paroli dum la sama tago kun homoj el Nepalo, Brazilo, Rumanio kaj Kongo. Oni parolas Esperanton ĉie kaj ĉiam dum la semajno, en la manĝejoj, en la koridoroj, dum la prelegoj kaj kulturaj programoj. La UK havas ankaŭ riĉan kulturan programon. Ĝi estas bona loko por vidi teatraĵon, aŭdi koncerton aŭ babili kun aŭtoro, kiu prezentas sian lastan verkon. Ne nur vespere okazas kulturaj aranĝoj, sed ankaŭ dum la tago. Foje eblas lerni popolan dancon aŭ lerni pri tradicia muzikilo. Se vi ŝatas kanti, dum la kongresa semajno vi povas kunkanti en internacia koruso. La internacia koruso prezentas publike kelkajn kantojn dum la lasta vespero de la kongreso, la Internacia Vespero. Se vi havas artistan talenton, ankaŭ vi povus prezenti ion dum tiu vespero. Ofte oni vojaĝas longe por atingi la kongresan urbon. Do, estas bone havi eblecon viziti la urbon kaj la landon. Antaŭ kaj post la UK okazas plurtagaj ekskursoj al aliaj urboj, kiam oni vizitas muzeojn, historiajn kvartalojn, naturajn belaĵojn kaj tiel plu. Ankaŭ dum la semajno de la kongreso, okazas tuttagaj ekskursoj, precipe dum merkredo. Tiam la kongresejo estas fermita, por ke la kongresanoj havu tempon por konatiĝi kun la kongresurbo kaj la regiono. De kelkaj jaroj, oni organizas piedpilkan ludon inter loka kaj esperantista teamoj. Foto: So Jinsu Se vi ŝatas tiun sporton, vi povos aliĝi kiel ludanto aŭ simple ĉeesti en la sportejo por subteni la esperantistan teamon. Do, vi vidas ke dum la UK estas multo por fari, vidi, aŭdi, lerni, kaj ĉefe vi travivos belan internacian etoson. Esperantistoj tre ŝatas diskuti pri multaj temoj, renkonti homojn el la tuta mondo kaj ili esperas diversmaniere kontribui al pli bona mondo. Bonvenon al Esperantio, tio estas la lando de esperantistoj dum la Universala Kongreso de Esperanto. Normand Fleury
 39. 1 poento
  Saluton Alfredo! Mi serĉis tion, kion vi diras en Vikipedio. Tiel diras Vikipedio: [Katalunio] estas regiono en la nord-orienta parto de Hispanio. Antaŭen!
 40. 1 poento
  Jes Alfred! Mi scias, kie estas via lando! Bonvenon! Ni estas je via dispono por klarigoj! Bonan legadon de la artikoloj de uea.facila Tre amike Jean-Claude en lando Francujo
 41. 1 poento
 42. 1 poento
  Ni homoj volas esti liberaj: fari nur tion, kion ni volas. Sed tute liberaj ni ja ne estas. Ni devas regule labori aŭ ripozi, manĝi aŭ malmanĝi, eĉ pli: trinki aŭ maltrinki. Sed plej regule ni bezonas aeron por spiri: parto el la aero (la gaso oksigeno) helpas bruligi utilajn partojn el niaj manĝaĵoj por novigi niajn plej etajn korp-erojn (ĉelojn). Sed ho ve! Tabak-fumantoj malpurigas nian aeron. En Nederlando unu el tri homoj fumas; kaj en ĉiu tago kvin aŭ ses homoj mortas tro junaj pro tiu fumo, kiun ili mem faris aŭ devis enspiri de aliaj. Inter la plej danĝeraj 70 diversaj eroj en tabakfumo estas nikotino, kiu ŝanĝas la bezonojn de nia korpo, kiu nun regule bezonas novan nikotinon. Oni ne tuj vidas la rezulton: post deko(j) da jaroj la malsanuloj ne montras sin en la publiko. Sed kuracistoj vidas ilian doloran vivofinon. Nu, pri tiuj temoj TADEN publikigas gazeton Puraj Pulmoj. Ĝin komencis en 1995 du nefumantoj, ĉeĥo kaj nederlandano, kiuj suferis pro fumado de aliaj. Kaj en 1996 en la Universala Kongreso de Esperanto en Prago ni fondis la asocion. La unua prezidanto estis la tre aktiva Nora Moerbeek, kiu malfeliĉe jam en 1998 mortis. De tiu tempo prezidas Jan Bemelmans, ankaŭ nederlandano aktiva inter blindaj esperantistoj. Puraj Pulmoj aperas du- aŭ tri-foje en jaro kun novaĵoj pri fum-malpermesoj (en laborejoj, publikaj konstruaĵoj, vendejoj, lastatempe ankaŭ en infanludejoj, sportejoj kaj aliaj lokoj, kien venas multaj infanoj), kaj pri la trompoj de la tabakindustrio (kiu aldonas malliberigajn, dependigajn erojn en la tabakon, kaj kaŝe reklamadas, eldonas ŝajn-sciencaĵojn...), kaj pri vere sciencaj esploroj. Sed ni ankaŭ kunvenas en Universalaj Kongresoj por informi unu la alian pri la agado por pli pura aero en nia lando. Multan helpon donas la Kongresa Sekretario de UEA. Dum la unua vespero de la kongreso okazas la Movada Foiro, kiam Esperanto-asocioj povas prezenti sian agadon, kaj tie ni montras niajn librojn (inter aliaj La Fumado) kaj disdonas la novan numeron de Puraj Pulmoj. Ni havas 70 adresojn en ĉiuj mondo-partoj, sed malmultajn pagantojn. Nia kotizo estas 5 aŭ 3,50 eŭroj jare. Kompreneble du estraranoj (unu jam pli ol 80-jara) ne povas ĉion fari: kiu povas helpi nin? Rob Moerbeek
×
×
 • Aldoni novan...

Gravaj informoj

Por bone funkcii, uea.facila uzas kuketojn. Legu nian Privatecan politikon por ekscii kiel ni uzas viajn informojn kaj la Uzkondiĉojn por esti uzanto de la retejo.